New eMMergy congres

Samenwerken in de energietransitie

Duurzaam samenwerken, duurzaam handelen en duurzaam investeren
Een succesvolle energietransitie vraagt om samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid. Samenwerken door het delen van kennis. Samenwerken aan innovatieve oplossingen. Samenwerken dus: in klein verband, in groot verband, in triple-helix verband!

Waar liggen de kansen voor uw bedrijf of organisatie om mee te bouwen aan de energietransitie? Tijdens het congres hoort u via keynotes, kennissessies en netwerksessies meer over de ontwikkelingen binnen de energietransitie.

Laat u inspireren en kom ook. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.