Chemical Cluster Emmen blinkt uit in biobased composieten en polymeren

Chemical Cluster Emmen doet het goed op het gebied van groene vezelchemie! Dat viel ook op bij de landelijke overheid en de VNCI, de branchevereniging voor chemische industrie. De regio is daarom uitgeroepen tot officiële hotspot voor (vezel) chemie in Nederland. Aan het woord VNCI directeur Colette Alma, over de meerwaarde die deze toewijzing biedt en welke kansen ze bieden voor ondernemers.

De VNCI vertegenwoordigt bedrijven die -van grondstof tot eindproduct- chemische processen gebruiken bij hun productie. Zo creëert de VNCI een omgeving waarin de Nederlandse chemische industrie concurrerend, duurzaam, innovatief en zorgvuldig kan ondernemen en groeien. Alma: “De VNCI doet dat op vier manieren. In de eerste plaats behartigen we natuurlijk onze bedrijfstakbelangen, bij de overheid en de EU. Ten tweede organiseren we onderling contact binnen de sector en met mogelijke samenwerkingspartijen. Ten derde verlenen we service aan bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving, en tot slot doen we de woordvoering voor de hele sector.”

Als branchevereniging is de VNCI nauw betrokken bij het topsectorenbeleid van de overheid. Chemie is zo’n topsector. Alma: “Gezonde innovatie is het doel van het topsectorenbeleid. Daar heb je plekken voor nodig waar de juiste ingrediënten aanwezig zijn om te innoveren. En waar dingen gebeuren die maken dat we meedoen op de wereldmarkt. Vandaar dat we in Nederland werken met hotspots. Daar vind je de beste combinaties.”

Chemical Cluster Emmen is zo’n hotspot. En dat is goed nieuws. Alma: “De aanwijzing van Drenthe als hotspot garandeert kwaliteit voor de sector. Dat merk je onder andere aan het vestigingsklimaat van de hotspot. Een ondernemer die bijvoorbeeld een kunststoffenbedrijf in Drenthe start, kan bepaalde voordelen verwachten. Zo krijgt hij toegang tot een breed in kunststoffen gespecialiseerd netwerk, ontvangt hij gerichte service en ondersteuning (waar het bv. gaat om kunststofproductie) en kan gebruik maken van de aanwezige kennis die nodig is voor innovatie en opschaling.”

“De ontwikkelingen in Drenthe en nadrukkelijk bij Chemical Cluster Emmen zijn veelbelovend. De landelijke erkenning is er, nu is er een schaalsprong nodig: omvang realiseren!”, zegt  Alma. “Ik zie verschillende ontwikkelingen en uitdagingen voor de komende jaren. De chemie moet naar biobased en circulair. Er is een belangrijke rol weggelegd voor Chemical Cluster Emmen, namelijk uitblinken in biobased composieten en polymeren. Maar ook het hergebruik van reststromen, dus recycling en upcycling. Het is belangrijk dat er biorefinery* fabrieken komen. Die hebben we nodig voor de gewenste opschaling en om mee te spelen op de Europese- en wereldmarkt. Doen we dat niet dan missen we de boot. De noodzaak is groot om deze slag te maken. Ik ben er van overtuigd dat Chemical Cluster Emmen de ‘sleutels’ heeft om die opschaling versneld te realiseren.”

**Biorefinery: zoveel mogelijk verschillende ingrediënten uit biomassa oogsten, voor een scala aan producten.

nl_NLDutch
en_USEnglish nl_NLDutch