DC Tech

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Duurzame Chemische Technologie (CIV DC Tech) wil het techniekonderwijs in het mbo beter aan laten sluiten op regionale ontwikkelingen in de techniek. Dit wil DC Tech bereiken door onderwijs te ontwikkelen dat innovatieve vakmensen levert. In nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven en de overheid worden uitdagende projecten voor studenten op het mbo ontwikkeld. Hierbij kijkt DC Tech naar de samenwerkings- en combinatiemogelijkheden met het voortgezet onderwijs en het hbo.

 

Snel veranderende wereld vraagt om wendbare vakman
In een snel veranderende wereld van techniek vindt DC Tech het belangrijk dat studenten worden voorbereid op een onvoorspelbare arbeidsmarkt vol nieuwe ontwikkelingen. Door het aanbieden van projecten die inspelen op innovaties op het gebied van Duurzame Chemie, Biobased en Circulaire Economie en waarin wordt gewerkt aan vaardigheden voor de 21e eeuw, werkt DC Tech aan de wendbare vakman van de toekomst.

 

DC Tech werkt actief samen met het bedrijfsleven en levert goed geschoolde vakprofessionals af
Door deze projecten in samenwerking met opleidingen van Drenthe College en het bedrijfsleven vorm te geven, blijven de specifieke kennis en vaardigheden voor de Drentse regio gewaarborgd.
DC Tech faciliteert deze samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Hierin staat het leerproces en de ontwikkeling van de student altijd centraal.

 

Website: DC Tech