Green PAC

Green PAC is een kennisknooppunt voor instellingen en bedrijven op het gebied van kunststoffen, composieten, vezels en garens. Green PAC ontwikkelt kennis en versnelt innovaties in coproductie met het bedrijfsleven. Green PAC is een initiatief van NHL Stenden en Windesheim en heeft sinds 2013 een COCI en iLab status. Voor Drenthe betekent dit dat Emmen een hotspot is voor open chemische innovatie. Het initiatief is in het leven geroepen om een goede aansluiting te vinden tussen onderwijs en ondernemers. De nadruk ligt op publiek-private samenwerking. Door het onderwijs actief te koppelen aan het bedrijfsleven vergroot Green PAC de maatschappelijke betrokkenheid van de hogescholen en draagt positief bij aan kansrijke perspectieven voor studenten en bedrijven.

 

Green PAC is gericht op toegepast onderzoek met het bedrijfsleven. Vanuit die gedachte ontstond de samenwerking tussen NHL Stenden en Windesheim. Beide hogescholen hebben een lectoraat dat zich richt op kunststoffen. Bovendien heeft Noordoost-Overijssel net als Drenthe veel kunststofverwerkende industrie. De bundeling van beide hogescholen onder Green PAC versterkt de relevantie voor bedrijven in de regio. Green PAC is een motor achter marktgerichte kennis en innovatie. Sinds kort werkt Green PAC ook samen met DC Tech, het Centrum voor Innovatief Vakmanschap van het Drenthe College, met de nadruk op duurzame chemische technologie. Ook wordt er intensief samengewerkt met universiteiten als de RUG, TU Delft en de WUR. Een grote plus voor ondernemers in de omgeving. Green PAC werkt multidisciplinair. Juist die samenwerking (van universitair tot en met MBO) maakt het mogelijk om van wetenschappelijk onderzoek, via toegepast onderzoek, naar daadwerkelijke uitvoering te gaan. Kortom Green PAC biedt de kennis, de kunde en de handen.

 

Website: Green PAC