Lectoraten

Lectoraat Duurzame Kunststoffen

Er zit toekomst in nieuwe technologische toepassingen van duurzame kunststoffen. Het lectoraat Duurzame Kunststoffen zet zich hier vol passie voor in en deelt haar kennis graag met bedrijven en studenten. Met als doel: onderwijsvernieuwing en spin-offs in het bedrijfsleven. Daarnaast is het lectoraat de kennisspil van duurzame kunststoffen voor bedrijven in Noord-Nederland en daarbuiten. De lectoren en junior onderzoekers werken aan vier thema’s:

 

  • Recycling en upcycling van kunststoffen
  • Biopolymeren
  • Smart materials
  • Biocomposieten

 

Meer weten over het lectoraat Duurzame kunststoffen?

 

Lectoraat Green Logistics

De noodzaak om te verduurzamen wordt steeds urgenter en raakt steeds meer elementen in het bedrijfsdomein. De wereld en economie veranderen snel en voor bedrijven is het essentieel om mee te bewegen in deze veranderingen om competitief te blijven. Het lectoraat Green Logistics combineert idealen met pragmatisme door te onderzoeken hoe het verduurzamen van processen, producten, diensten en ketens positief kan bijdragen aan de concurrentiepositie van bedrijven en regio’s. Logistiek omvat hierbij transport, maar wordt ook breder gedefinieerd als de organisatie van de volledige keten. In geval van het laatste dekt de Engelstalige term ‘supply and demand chain management’ de lading beter.

 

Bezoek de website voor meer informatie over het lectoraat Green Logistics.

 

Lectoraat Circular Plastics

Stel je een grote berg plastic voor. 126 kilo. Zoveel kunststof verpakkingen gebruiken we gemiddeld per persoon per jaar. Willen we geen plastic soep meer in onze zeeën, dan moeten productieprocessen en consumptiepatronen radicaal veranderen en stappen zetten naar een duurzaam grondstoffenbeheer en circulaire economie. Het lectoraat Circular Plastics doet toegepast onderzoek naar het sluiten van de kunststofkringloop. Het lectoraat analyseert en optimaliseert afvalscheidingsprocessen door de hele noordelijke keten van grondstof, productie, consumptie en afval met elkaar te verbinden. Ook onderzoekt het lectoraat chemische recycling, dat wil zeggen dat kunststof via een chemisch procedé wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke grondstof.

 

Meer weten over het lectoraat Circular Plastics?