Aanleg pilot druppelirrigatie consumptieaardappelen Scholtenszathe

Afgelopen week is, als pilot, een perceel consumptieaardappelen van circa 2 ha op het bedrijf Scholtenszathe te Klazienaveen voorzien van druppelirrigatie. Op de foto is te zien hoe de slangen door een machine van Broere Beregening worden gelegd.

Doel van deze pilot, die onderdeel is van een cluster van pilots in Drenthe, is om ervaring op te doen met het zo zuinig mogelijk geven van water en meststoffen (fertigatie). Dit onder de randvoorwaarde dat het totale systeem ook economisch duurzaam moet zijn.

Ervaringen in 2014 hebben al laten zien dat minder meststoffen nodig zijn voor een gelijkblijvende opbrengst in consumptieaardappelen. De deelnemende ondernemers zien kansen om met dit, voor de akkerbouw innovatieve systeem, stappen vooruit te maken in opbrengst en kwaliteit van aardappelen en ook andere gewassen. De pilots worden bij 4 ondernemers uitgevoerd.

‘More crop per drop in Drenthe”
De aangelegde druppelirrigatie op het bedrijf Scholtenszathe is onderdeel van het project “More Crop per drop in Drenthe”. Een initiatief van DLV Plant en Lamb Weston /Meijer ( LWM). DLV Plant werkt in dit project samen met het vernieuwingsbedrijf Op de Es in Zeijen, Landgoed Scholtenszathe in Klazienaveen, akkerbouwer/loonwerker Rene Speelman in Eerste Exloërmond en bollenteler Hans van der Heijden in Vledder. Het project wordt mede uitgevoerd door Broere Beregening, Revaho/Netafim, Yara, RMA en Agrometius. De pilots dripirrigatie/fertigatie liggen in consumptieaardappelen, lelies, uien en zetmeelaardappelen.

Het project wordt mede gefinancierd door de Provincie Drenthe, het Waterschap Hunze en Aa’s, het Waterschap Reest en Wieden en het Waterschap Vechtstromen. Daarnaast het ministerie van EZ/EU via een praktijknetwerk. De deelnemers en uitvoerders in het project investeren ook fors in dit project.

Projectleider Jacob Dogterom van DLV Plant is blij dat de pilots dit jaar van de grond zijn gekomen en volgens hem passen ze ook prima in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer van LTO Nederland en de waterschappen. Hij prijst de ondernemers en partijen die hun nek willen uitsteken om ervaring met deze nieuwe techniek in de akkerbouw/bollenteelt op te doen.