Biobased Challenge rondom Groningen Airport Eelde

Op 15 juni vindt de Biobased Challenge Groningen Airport Eelde plaats bij de RLS1957. De provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo willen het gebied rondom de luchthaven de komende jaren ontwikkelen. Vanuit die gedachte dagen de provincie en gemeente organisaties, ondernemers en kennisinstellingen uit om met goede ideeën te komen voor het benutten van de biobased potenties en aanwezige kwaliteiten in en rond de luchthaven. TIjdens de Challenge worden de beste ideeën in kaart gebracht en deze krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot uitvoerbare businesscase. 

Ontwikkelen van een Field Lab
De beste ideeën die tijdens de bijeenkomst van de 15de worden uitgewerkt kunnen een plek krijgen in het ‘Field Lab’. Dit Field Lab biedt de rust en de ruimte om te experimenteren, pionieren en ideeën tot bloei te brengen. Vooronderzoek wijst op kansen voor verduurzaming, biobased producten en bio-energie. Denk aan het oogsten van biomassa uit het landschap of proefvelden voor specifieke teelt van biomassa. Innovatieve toepassingen in de bouw of kunststoffenindustrie, experimenten voor verwaarding van reststromen, bio-energie en verduurzaming van de bedrijfsomgeving.
Daarnaast zijn de provincie en gemeente opzoek naar kansrijke koppelingen met cultuur, educatie en duurzame logistiek. Het Field Lab ondersteunt levensvatbare ideeën en projecten die waarde toevoegen aan het gebied en innovatief van karakter zijn.

De Biobased Challenge
Om een eerste verkenning te maken en in contact te komen met de mogelijke pioniers van het gebied, organiseren de provincie en gemeente op donderdag 15 juni een netwerkbijeenkomst. Doel van de bijeenkomst is om gezamenlijk de biobased mogelijkheden voor het gebied te ontdekken, kansrijke ontwikkelingen te signaleren en alvast na te denken over concrete projecten. De beste ideeën worden uitgenodigd voor het Field Lab.

Programma

12.00 uur   Inloop met lunch
13:00 uur   Welkom door dagvoorzitter Jaap Jepma van Noordtij
13:05 uur   Achtergrond en aanleiding door Everd Uneken,
provincie Drenthe
13:10 uur   Uitleg werkwijze door dagvoorzitter
13:15 uur   Presentatie vooronderzoek en selectie thematafels
13:20 uur   Deelnemers in groepen naar thematafels om na
te denken over kansrijke ontwikkelingen
14:20 uur   Pauze
14:30 uur   Vervolg en verdieping aan de thematafels.
  Welke challenges zijn kansrijk, wat is daar voor nodig?
Hoe organiseer je dat?
15:15 uur   Terugkoppeling Biobased Challenges
15:35 uur   Stemmingsronde Field Lab
15:45 uur   Afsluiting en borrel

 

Aanmelden
Wilt u meedoen? Meld u dan voor donderdag 1 juni aan via het aanmeldformulier. Kent u iemand voor wie deze Challenge ook interessant is? Neem die persoon dan mee en meld hem of haar ook aan.

Let op! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.