Chemical Cluster Emmen investeert half miljoen in aantrekken bedrijvigheid rond groene chemie

Afgelopen vrijdag 8 februari zette de provincie Drenthe, de gemeente Emmen en het bedrijvennetwerk SUSPACC uit Emmen een handtekening onder de samenwerking om de bedrijvigheid in en rond het Chemical Cluster Emmen flink te laten groeien. ‘Drenthe behoort met het Chemical Cluster Emmen tot de top van Europa waar het gaat om de productie van groene kunststoffen, composieten, vezels en garens. Een unieke positie die we de komende jaren willen vasthouden en versterken’, aldus gedeputeerde Henk Brink. ‘Met het ondertekenen van de samenwerking laten we zien dat we ons daar de komende periode actief voor inzetten.’

 

Guido Rink: ‘Als nieuwe wethouder bij de gemeente Emmen zie ik sinds mijn aanstelling dat er veel ontwikkelingen zijn bij het MKB op het gebied van groene vezelchemie. Wat daarin opvalt is dat de bedrijven elkaar hier versterken en samenwerken aan vernieuwing. Bedrijven kijken over hun eigen belang heen en werken vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt. Onlangs bijvoorbeeld nog door samen te investeren in een innovatieve testfabriek voor een revolutionaire recycletechniek van polyesters.’

 

Kansen voor ondernemers
In de afgelopen jaren heeft het MKB in Emmen flinke stappen gezet rond innovatie en samenwerking in de groene chemie. Er is gewerkt aan slimme biobased toepassingen en van gerecycled materiaal worden nieuwe producten gemaakt. Er wordt intensief samengewerkt met kennisinstellingen en overheden om innovatie te versnellen en de weg naar de internationale markt vrij te maken. Drenthe en Emmen hebben er zelfs een speciaal team voor in het leven geroepen, de Taskforce Groene Chemie. En juist die ontwikkelingen bieden kansen voor andere bedrijven om zich in het Emmense cluster te vestigen.

 

Een gezamenlijk doel
Bijzonder aan de ondertekening afgelopen vrijdag was de medeondertekening door het bedrijvennetwerk SUSPACC. Bestuursvoorzitter Bart Labrie. ‘Binnen SUSPACC behartigen we de gemeenschappelijke belangen van het MKB op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Daarnaast creëren we samenwerkingen tussen de leden en delen we kennis. Met de ondertekening van het programma ‘Circulaire Economie en Groene Chemie 2019’ samen met de overheden laten we zien dat we ons als MKB niet alleen actief inzetten, maar ook financieel bijdragen aan het doel om gezamenlijk op te trekken bij de verdere ontwikkeling van een internationaal georiënteerd biobased en circulair chemisch cluster.’

 

Chemport Europe
Het Chemical Cluster Emmen maakt deel uit van Chemport Europe. Het innovatie ecosysteem voor chemicaliën en materialen in Noord-Nederland. De ambitie van Chemport Europe is om het eerste cluster in Nederland te zijn, en wellicht in Europa, met nul CO2-emissies en een minimale milieu-impact. Met de officiële ondertekening laat het Chemical Cluster Emmen zien daar met toewijding en een investering ter waarde van bijna een half miljoen euro actief aan bij te dragen.

 

Foto: Hansman Foto en Beeldwerk