Collegetour Plastic voor Dummies

Op donderdag 16 april vond de collegetour plastic voor Dummies plaats. De tour was een samenwerking van NHL Stenden met Green PAC en Drenthe College met DC Tech. Voor de tour waren verschillende stakeholders van beide scholen en hun initiatieven uitgenodigd.

 

De schoolbanken in
De tour startte met een college dat werd gegeven door NHL Stenden lector duurzame kunststoffen Jan Jager. In zijn college nam hij de deelnemers mee in de wereld van de plastics en verhelderde dat er al veel innovatie plaats vindt in de transitie naar bioplastics. Wel schetste hij een beeld waarin duidelijk werd dat we nog maar aan het begin staan van deze omslag. De wereld heeft nog een behoorlijke opgave om al het plastic op een andere manier te gaan produceren.

 

Kunststoflab en fabriekshal DC Tech
Het college werd opgevolgd door lunch en rondleiding langs het Kunststoffenlab van NHL Stenden en de grote fabriekshal van DC Tech. Hier werd ook stilgestaan bij de samenwerking die beide scholen steeds intensiever voeren. Het was dan ook prachtig om te zien dat het HBO (NHL Stenden/Green PAC) en het MBO (Drenthe College/DC Tech) inmiddels verschillende projecten samen oppakken. Henk Lukken, programmamanager van DC Tech benadrukte dit dan ook tijdens de rondleiding in de hal van DC Tech.

 

De medewerker van de toekomst
Voor de collegetour waren een aantal belangrijke stakeholders van beide scholen uitgenodigd. Denk daarbij aan de provincie Drenthe, gemeente Emmen en een aantal betrokken bedrijven. De collegetour gaf hen een heldere kijk op het werk dat NHL Stenden en Drenthe College momenteel doen in Drenthe en hoe ze bijdragen aan het op peil houden van een gezonde arbeidsethos voor de regio. Vandaar ook dat tijdens de tour meerdere malen werd benadrukt dat de samenwerking met bedrijven uit de regio de sleutel is tot het succes voor het goed kunnen opleiden van de medewerkers van de toekomst.