GoChem: De innovatieversneller voor duurzame chemie in het mkb

Innovatie in de chemische sector kan bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving, reductie van CO2 en de groei van de circulaire economie. Mkb-ondernemingen spelen hierin een belangrijke rol en kennisinstellingen hebben veel te bieden op dit gebied. Doel van GoChem is om mkb’ers in de chemische industrie te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en producten die bijdragen aan de groene innovatie in Nederland. .

 

KIEM GoChem
KIEM GoChem financiert praktijkgerichte projecten waarin minimaal één mkb-onderneming samenwerkt met een kennisinstelling (hogeschool, universiteit of Wageningen Research) en richt zich specifiek op aantal belangrijke thema’s in de chemische industrie zoals bronnen en grondstoffen, chemische processen en hergebruik en recycling De projecten duren maximaal een jaar, hebben minimaal één chemische innovatiecomponent en vallen o.a. binnen de hierboven genoemde thema’s (een totaaloverzicht van de thema’s tref je hier). De doelgroep van de regeling is breder dan uitsluitend chemische (mkb-)bedrijven en/of chemie kennisinstellingen en omvat de hele keten van grondstof tot hergebruik en recycling. Financiering wordt verstrekt aan de kennisinstelling en bedraagt maximaal € 40.000 per project. De deelnemende mkb-onderneming(en) draagt maximaal € 5.000 (in kind) en € 5.000 (in cash) bij aan de financiering van het project.

 

Verwachte openstelling
De regeling opent half april. Het eerste ophaalmoment is in mei. Om in te kunnen dienen, moet een projectidee zijn voorgelegd aan het  programmateam van GoChem. Het team geeft advies over het projectidee en kijkt of het past binnen KIEM GoChem. Hiermee wordt een gelegenheid gecreëerd voor een verdere aanscherping en verbetering van uw voorstel. Indien relevant kan het programmabureau u ook adviseren over consortiavorming (mkb, kennisinstellingen), financiering en eventueel vermarkting.

 

Een idee voorleggen kan nu al. Het formulier hiervoor staat op de website www.gochem.nl.