Internationaal onderzoek naar commercialisering van PHA

PHA is een veelbelovend plastic voor de toekomst. Qua samenstelling is het vergelijkbaar met polypropyleen en polyethyleen (twee kunststoffen die momenteel zeer veel worden gebruikt, maar die op olie gebaseerd zijn) waardoor er veel toepassingsmogelijkheden zijn. Denk aan consumenten-, land- en tuinbouwproducten, catering, verpakkingsmaterialen, coatings en rubbers en hoogwaardige farmaceutische en medische producten.

 

Grote plus van PHA is dat het biopolymeer in bijna iedere natuurlijke omgeving (composteerbak, bodem en zee) afbreekt en dus een positieve invloed heeft op het tegengaan van de mondiale plasticvervuiling. Nadeel van het polymeer is echter dat het tot nu toe nog geen groot aantoonbaar en toepasbaar succes heeft opgeleverd. Vaak is de kwaliteit niet voldoende en is de kostprijs te hoog aangezien het nog niet in grote volumes wordt gemaakt. Vanuit deze gedachten is nu een internationale samenwerking ontstaan waarin verschillende bedrijven uit het Chemical Cluster Emmen, het Chemical Cluster Brandenburg en The Paper Province in Sweden werken aan de verdere ontwikkeling en commercialisering van dit bijzondere polymeer.

 

Via het hiervoor opgezette onderzoek en de strategisch gekozen samenwerking gaan zij zich de komende tijd bezig houden met het vergroten van de kansen en toepassingsmogelijkheden van PHA. Zo gaat het consortium actief op zoek naar manieren om de productie op te schalen, de kwaliteit te verbeteren en te testen hoe het polymeer succesvol voor verschillende toepassingen zoals spuitgieten, extrusie en 3D-printen kan worden gebruikt. Na afronding van het project wil het consortium een stap verder zijn in het gebruik en de toepassingen van PHA, zodat de commerciële kansen rond dit biopolymeer kunnen worden verzilvert.