Miljoenen om oplossingen rond plastic afvalprobleem te testen

Het Chemical Cluster Emmen is al jaren een van de grootste chemieclusters in Nederland die zich bezig houdt met de productie en recycling van plastics. Met het chemisch industrieterrein Emmtec Industry & Businesspark als thuisbasis werken verschillende innovatieve bedrijven aan manieren om het plastic afvalprobleem aan te pakken. Dat moet ook volgens Henk Brink, gedeputeerde Economie van de provincie Drenthe: “De maatschappij wordt zich steeds meer bewust van de problematiek van de plastic afvalberg. Het antwoord hierop ligt in de circulaire economie. Oftewel zoveel mogelijk oud vervuild plastic recyclen en nieuwe plastics maken op basis van biomassa in plaats van olie.” En juist daar zijn ze in Emmen goed in. Gevestigde bedrijven als Senbis, Cumapol en Morssinkhof focussen zich al op maximale (up)recycling en biobased toepassingen.

 

Testruimte met apparatuur
De afgelopen jaren hebben verschillende Emmense plasticfabrikanten (waaronder Senbis, Cumapol en Morssinkhof) zich verenigd binnen het samenwerkingsverband SPIC. Met dit samenwerkingsverband willen ze bijdragen aan het versnellen van innovaties rond de vergroening van de plasticindustrie. De toekenning van de subsidie met een totale waarde van bijna 3 miljoen (een half miljoen van de provincie Drenthe, 2,5 miljoen door Brussel en een halve ton van de gemeente Emmen) komt daarin als geroepen. Met het geld wordt de komende periode geïnvesteerd in het creëren van een testruimte met state-of-the-art apparatuur op het Emmtec Industry & Businesspark. Gerard Nijhoving, algemeen directeur van Senbis en mede-eigenaar van SPIC Facilities, is dan ook erg blij met de toegezegde subsidie (die overigens pas definitief wordt goedgekeurd na toetsing op wet- en regelgeving door het SNN). Nijhoving: “Ik verwacht dat met de nieuwe testfaciliteit diverse duurzame plastics en plasticproducten ontwikkeld en geproduceerd gaan worden in Emmen. Vanuit die visie investeren wij als bedrijfsleven ook in deze ambitie en zijn we dankbaar dat de overheden dit ook zo zien en ondersteunen.”

 

Internationale aantrekkingskracht
Naast de innovaties die de testfaciliteit mogelijk maakt, zal ook de internationale aantrekkingskracht van het Chemical Cluster Emmen vergroten. Nijhoving: “Met ons initiatief SPIC en de ontwikkeling van de nieuwe testfaciliteit laten we zien wat we in huis hebben. De focus ligt op bioplasatics, recyclen en 3D printen. Thema’s die de komende jaren alleen maar verder zullen groeien en waar de belangstelling alleen maar groter voor wordt.”

 

Onderdeel van Chemport Europe
Chemical Cluster Emmen is samen met Chemical Cluster Delfzijl onderdeel van Chemport Europe. Beide clusters vullen elkaar aan, waarbij het Emmense cluster zich vooral richt op plastics en vezels. Gedeputeerde Henk Brink stelt: “Ik hecht grote waarde aan de samenwerking tussen beide clusters. Gezamenlijk maken ze het mogelijk dat Noord-Nederland zich internationaal onderscheidt als dé groene chemieregio van Europa”.