Oplossing plasticafvalprobleem stap dichterbij

De vraag naar plastic blijft groeien en daarmee ook de noodzaak om plastic te recyclen. Volgens een rapport van de MacArthur Foundation uit 2016 zal het gebruik van plastic de komende 20 jaar verdubbelen en in 2050 zelfs verviervoudigen. In ditzelfde rapport wordt aangegeven dat 40% van het wereldwijd geproduceerde plastic bestemd is voor verpakkingen en wegwerpproducten. Van dit percentage komt 32% in de natuur terecht met alle gevolgen van dien. Ook het Centraal Planbureau deed onderzoek in 2017. Uit dit onderzoek bleek dat het inzamelen van plastics niet of nauwelijks iets oplevert voor de natuur. Het huidige ingezamelde plastic wordt vaak verwerkt tot een nieuwe grondstof met matige kwaliteit die beperkt houdbaar is en daardoor alsnog vaak op de stort of in een verbrandingsoven beland.

 

Zoektocht
Marco Brons, CTO van Cumapol in Emmen, houdt zich dagelijks bezig met het recyclen van polyester voor verschillende toepassingen. Zo werkt hij al langere tijd aan het recyclen van polyester met een hoge kwaliteit. Tot nu toe was dit nog wel beperkt aangezien het meeste kunststofafval bestaat uit mix van allerlei verschillende soorten gekleurde plastics en ‘folies’, waarvoor de toepassingsmogelijkheden beperkt zijn. Marco loste dit op door de zich voornamelijk te richten op het recyclen van een relatief schone afvalstroom van heldere en lichtblauwe PET flessen. Alleen zo kon hij de gewenste kwaliteit leveren. Toch bleef het kriebelen bij Marco. Mede aangewakkerd door de discussie rond plastic vervuiling en de negatieve gevolgen die het heeft voor de natuur bleef hij zoeken naar een manier om het recyclen te verbeteren zonder op de kwaliteit in te leveren. Een zoektocht waarvan de oplossing nu een stuk dichterbij is gekomen.

 

Samen bereik je meer
In samenwerking met de bedrijven Morssinkhof, DSM-Niaga en DuFor Polyester Specialties die zich eveneens bezig houden met het zoeken naar duurzame oplossingen in de polyester keten, en het initiatief Green PAC (een samenwerking tussen de hogescholen NHL Stenden en Windesheim op het gebied van kunststoffen) werkte Marco aan de ontwikkeling van een nieuwe recycletechniek. Een techniek die het mogelijk maakt om elk type gebruikt polyester te behandelen, de kleur te verwijderen en uiteindelijk te verwerken tot een grondstof die net zo goed is als nieuw. En met succes. Het is inmiddels gelukt om een grondstof terug te winnen die zelfs gebruikt kan worden in de voedingsindustrie, waar de hoogste eisen worden gesteld aan plastics.

 

Een duurzame remedie
De techniek die Marco samen met zijn partners heeft ontwikkeld heeft de naam CuRe gekregen. CuRe staat voor Cumapol Recycling en heeft betrekking op het vinden van de oplossing voor het recyclen van verschillende en gekleurde polyester afvalstromen. Daarnaast betekent ‘cure’ in het Engels onder andere remedie en/of verduurzaming. Een toepasselijke naam als onderdeel van de oplossing om de plastic afvalberg te verkleinen en er duurzamer mee om te gaan. Marco: “Ons doel met onze nieuwe techniek is om gebruikte polyester zo te recyclen dat ze geschikt zijn voor veeleisende toepassingen zoals tapijten, textiel en voedselverpakkingen. Daarnaast hopen we met deze nieuwe techniek een belangrijke bijdrage te leveren aan het oplossen van het wereldwijde probleem van plasticafval. Maar dat is niet het enige. Naast deze nieuwe recycletechniek hebben we  meteen gekeken naar manieren om de techniek zo energiezuinig mogelijk te maken en ook daarin hebben we flinke stappen gezet. Zo gebruikt onze techniek maar beperkt meer energie dan mechanische recycling en minder energie dan andere chemisch recycle technieken en ook dat is een stuk beter voor het milieu.”

 

De volgende stap
Volgende stap voor Marco is nu om een proeffabriek te bouwen. Marco: “Tot nu toe hebben we de techniek alleen nog maar op kleine schaal getest. Met een proeffabriek is het mogelijk om de technische en financiële duurzaamheid van onze nieuwe technologie te bewijzen aan de rest van de wereld. Als alles volgens plan verloopt zal dat aankomende zomer zijn. Hier moet ik wel bij benadrukken dat ons dat niet was gelukt zonder de samenwerking met onze partners. Juist door hun hebben we de ontwikkeling van de techniek kunnen versnellen en is de opschaling van lab naar fabriek een stuk dichterbij gekomen.”

Meer informatie is te vinden via www.cumapol.nl