Rijk geïntresseerd in Drentse biobased producten

Biobased ontwikkeling draagt bij aan een economie waarin zuiniger met grondstoffen en energie wordt omgegaan. Zo worden in Drenthe landbouwproducten (of de resten hiervan) steeds vaker gebruikt als bouwsteen voor hoogwaardige producten en ter vervanging van producten die nu nog worden gemaakt uit aardolie. In dat kader bracht minister Schultz van Haegen (IenM) op maandag 23 februari een bezoek aan Emmen.

Concrete voorbeelden
De minister bezocht een aantal interessante en innovatieve producten die in belangrijke mate bijdragen aan de overgang van een op olie gebaseerde economie naar een economie gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Producten die (vaak in nauwe samenwerking) tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden tot stand zijn gekomen en prachtige voorbeelden die bijdragen aan het verder vergroenen van de markt. Zo heeft de machinefabriek Emmen, in een samenwerking met partijen uit het initiatief Green PAC, een voetgangersbrug ontwikkeld uit biocomposieten. Dit zijn natuurvezels, gebonden in een kunststof. De voetgangersbrug wordt voor het eerst gebruikt in de nieuwe Emmer dierentuin: Wildlands Adventure Zoo Emmen, die in 2016 wordt geopend. Het voordeel is dat de brug licht in gewicht is en dat geen beslag wordt gelegd op schaarse fossiele grondstoffen. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt bovendien dat de brug onderhoudsarm is. De voetgangersbrug is een opmaat naar bruggen die zwaardere lasten kunnen dragen, zoals personenauto’s. Hiermee wordt de biocomposietenbrug interessant voor het ministerie IenM als wegbeheerder van rijkswegen en waterwegen en voor de provinciale en gemeentelijke wegbeheerders.
Andere voorbeelden die aan de minister zijn getoond zijn een nieuwe generatie duurzame jachten van de Stichting Schone Golf, het beperken van watergebruik door land- en tuinbouw met behulp van GPS-netwerken door het Emmense bedrijf DACOM en de Plantpaal, een nieuwe vorm van oeverbescherming die wordt geproduceerd uit berm- en slootmaaisel.

Meer ruimte voor vergroening
De ondernemers hebben in een aansluitend gesprek met de minister en de Noordelijke bestuurders aangedrongen meer ruimte te bieden aan deze en andere vormen van vergroening. Dit sluit aan bij de Samenwerkingsagenda die de provincies en het ministerie van EZ onlangs hebben vastgesteld voor een gezamenlijke aanpak van innovatieondersteuning in het MKB.