Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E)

Het Noorden zet expliciet in op een circulaire economie. Een economie waarin grondstoffen en energie op een zo hoogwaardig mogelijke manier worden hergebruikt. Een economie waarin het behouden en versterken van biodiversiteit (natuurlijk kapitaal) en menselijk welzijn (sociaal kapitaal) centraal staan. Het creëren van vormen van waarde die verder gaan dan financieel gewin alleen, zijn essentieel.
Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie, kortweg NICE, is in het leven geroepen om deze transitie te helpen versnellen. Een initiatief van 18 organisaties afkomstig uit de werelden van ondernemers, onderwijs, onderzoek, overheden en omgeving. Organisaties die samen werk willen maken van de transitie naar een circulaire economie.

 

Meer jonge mensen aan de slag met circulaire innovaties
NICE wil bijdragen aan de groei van de innovatiecapaciteit voor een circulaire economie in Noord-Nederland. Dat doen we door bedrijven, overheden en initiatiefnemers uit het Noorden een plek te bieden om potentiële business cases in de praktijk te delen met jong talent; samen al doende leren.
Studenten van verschillende signatuur, van mbo tot hbo-niveau, worden op onze leerwerkplekken opgeleid tot jonge circulaire professionals. Jong geleerd is oud gedaan. Studenten vormen het kloppend hart van NICE, en zijn de versnellers van de circulaire economie van morgen.

Doen is het nieuwe denken
NICE organiseert een professionele leerwerkomgeving waar al doende gecirculeerd wordt. Concreet werken studenten aan maatschappelijke vraagstukken, van klein tot groot. Daarbij staan vraagstukken uit de praktijk van Noord-Nederland centraal. Authentieke vraagstukken met een strategisch karakter, qua doorlooptijd langlopend. In eerste instantie uit eigen gelederen, de initiatiefnemers, maar waar mogelijk ook van derden. Eigenaarschap van het vraagstuk door de betrokken organisatie is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Voor het opbouwen van een langduriger samenwerking: een partnerschap.

Werk maken van de toekomst
Sinds de ondertekening van het manifest NICE op 19 december 2016 zijn gezamenlijk mogelijkheden verkend van het praktijk maken van circulariteit. Met de aanstelling van een kwartiermaker per 01 mei 2017 heeft NICE zich kunnen doorontwikkelen van pril initiatief tot beginnend programma. Om verdere inbedding in de praktijk van het Noorden mogelijk te maken zoeken we meer partners die circulair ondernemen als kans zien.

Website: NICE