Sustainable Products & Chemicals Cluster

SUSPACC staat voor Sustainable Products and Chemicals Cluster. Het doel van SUSPACC is drieledig. Voorzitter Bart Labrie: “Met de oprichting van SUSPACC willen we ten eerste de gemeenschappelijke belangen van het MKB behartigen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Daarnaast willen we de groene chemiesector in de regio verder ontwikkelen én dragen we bij aan het versterken van de onderlinge relaties tussen het lokale MKB.”


Dat klinkt mooi maar hoe doen jullie dat dan?
“Daar hebben we verschillende manieren voor. Zo zijn we aanspreekpunt voor overheden en kennisinstellingen, hebben we afstemming met het noordelijk netwerk Bio coöperatie Noord-Nederland, creëren we samenwerkingen tussen de leden, delen we kennis en zijn we gezamenlijk zichtbaar op beurzen.”


Het netwerk richt zich bewust op het MKB. Waarom?
“Dat klopt inderdaad. De grote jongens staan vaak al erg sterk. Wat we merken is dat het MKB minder slagkracht heeft en juist daarin voorziet dit netwerk. Het bundelen van onze krachten biedt ons een sterkere positie in de markt en draagt positief bij aan de profilering en zichtbaarheid van de leden afzonderlijk.”


De nadruk van jullie netwerk zit hem in duurzame, biobased en circulaire oplossingen. Waarom die keus?
“De economie en de wereld verandert, zo ook het gebruik van grondstoffen. Traditionele fossiele grondstoffen worden schaarser en de sector is opzoek naar alternatieven. Wij spelen in op deze veranderingen door in te zetten op duurzame oplossingen in de chemische industrie.

Nu staat de regio Zuidoost-Drenthe bekend om haar maakindustrie. Vooral op het vlak van kunststoffen, polymeren, vezels en garens. Veel bedrijvigheid hier is daar op gericht. Vaak gaat het om MKB-bedrijven die ergens werkzaam zijn in de valuechain van de chemische industrie. Deze bedrijven hebben weinig tijd om zich bijvoorbeeld bezig te houden met R&D of subsidietrajecten. Om toch de gewenste slagkracht en profilering te krijgen is het idee ontstaan om een netwerk op te richten dat hierbij kan helpen.”


Kan iedere ondernemer lid worden van het netwerk?
“Nee. Er zijn wel voorwaarden gesteld aan het lidmaatschap. Zo moet het gaan om MKB uit de regio Noord Nederland, moet het bedrijf werkzaam zijn in de maakindustrie en ligt de nadruk op chemie. Daarin gaat het om de gehele keten. Dus van grondstofleverancier tot eindproducent. Daarnaast moet het bedrijf iets doen of van plan zijn met biobased ontwikkeling. Wanneer een bedrijf aan deze voorwaarden voldoet kan het lid worden voor een bescheiden bijdrage van € 200,- per jaar.”


En wat voor extra’s levert het naast onderlinge samenwerking en profilering op?
“Binnen het netwerk is vanaf 1 maart 2017 ook de Drentse Taskforce groene chemie aangesloten. Deze taskforce heeft als belangrijkste taak om de bedrijvigheid in Zuidoost-Drenthe verder te helpen. Groot voordeel van de taskforce is dat ze het mogelijk maken voor de leden om ondersteuning te krijgen op het gebied van projectontwikkeling, business development, het versneld ontwikkelen van testlocaties, demonstratie faciliteiten en pilot-plants. Juist die zaken waar een gemiddelde MKB-er geen tijd voor heeft. Hij kan dus blijven ondernemen en krijgt via het netwerk de ondersteuning die hem verder brengt.”


Contact

Benieuwd naar het netwerk, wilt u meer weten of overweegt u lid te worden? Neem contact op met Bart Labrie (voorzitter SUSPACC) via telefoon +31 (0)6-46054869 of mail bart.labrie@hpmoulding.com of Bas Krins (secretaris SUSPACC) via telefoon +31 (0)6-51106888 of mail b.krins@senbis.com.