Morssinkhof-Rymoplast groep

Morssinkhof-Rymoplast  is de ideale partner voor het duurzaam hergebruik van kunststoffen. Het bedrijf is met 8 vestigingen binnen Europa een van de toonaangevende partners op het gebied van kunststof recycling. De Morssinkhof groep biedt totaal oplossingen voor kunststof uitval- en afvalstromen door met behulp van mechanische recycling de inzet van hoogwaardige gerecyclede grondstoffen mogelijk te maken. Jaarlijks verwerkt het bedrijf ca. 225.000 ton kunststof tot een hoogwaardig maalgoed, re-granulaat of compound. Op de locatie Emmen is Morssinkhof sinds 2008 in het bezit van de voormalig Diolen SSP en garenfabriek. De SSP capaciteit wordt inmiddels weer volledig benut. Momenteel wordt er hard gewerkt om ook het garenbedrijf weer te laten starten, maar nu op basis van een 100% gerecyclede PET grondstof!

Vanuit de binding met Emmen is het bedrijf lid geworden van SUSPACC.NL. Productie en Innovatie Directeur (r)PET Mark Ruesink: “Een steeds groter wordende uitdaging van de huidige maatschappij is het optimaal benutten van grondstoffen. We willen af van het gebruik van fossiele grondstoffen en wij zien de oplossing hiervan in de circulaire economie, dus de keten weer gaan sluiten. Om die slag te maken richten we ons onder andere op het recyclen van primaire grondstoffen voor de kunststofindustrie. Daarmee voorkomen we de uitputting van natuurlijke grondstoffen, realiseren we energiebesparing en wordt de afvalberg verminderd.” Mocht er toch nieuwe grondstof benodigd zijn, dan natuurlijk  het liefst op basis van biobased materialen.

Morssinkhof heeft al 50 jaar ervaring op het gebied van de recycling van kunststoffen en vindt het daarnaast belangrijk dat de bedrijvigheid in de regio Emmen in dezelfde keten verder kan floreren. Ruesink: “Klopt. Vanuit die gedachte zijn we lid geworden van het bedrijvennetwerk SUSPACC.NL. Dit netwerk maakt het mogelijk om samen met  MKB-ers uit de regio een eenheid te vormen richting kennisinstellingen en overheden. Met het bedrijvennetwerk worden we nog zichtbaarder en krijgen we meer kansen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Zo is SUSPACC.NL volwaardig lid van het BIC, het Europese Biobased Industries Consortium. Met dit lidmaatschap hebben de leden van het netwerk een directe lijn met Brussel en dat vergroot de kansen die er Europees gezien liggen. Daarnaast wordt door het netwerk de onderlinge samenwerking versterkt en dat heeft weer positieve gevolgen voor het succesvol ondernemen in de regio.”

Meer weten over de Morssinkhof-Rymoplast groep? Bekijk het filmpje van Emmenmaakhetmee of bezoek dan hun website.