Category: Nieuws

Miljoenen om oplossingen rond plastic afvalprobleem te testen

Het Chemical Cluster Emmen is al jaren een van de grootste chemieclusters in Nederland die zich bezig houdt met de productie en recycling van plastics. Met het chemisch industrieterrein Emmtec Industry & Businesspark als thuisbasis werken verschillende innovatieve bedrijven aan manieren om het plastic afvalprobleem aan te pakken. Dat moet ook volgens Henk Brink, gedeputeerde Economie van de provincie Drenthe: “De maatschappij wordt zich steeds meer bewust van de problematiek van de plastic afvalberg. Het antwoord hierop ligt in de circulaire economie. Oftewel zoveel mogelijk oud vervuild plastic recyclen en nieuwe plastics maken op basis van biomassa in plaats van olie.” En juist daar zijn ze in Emmen goed in. Gevestigde bedrijven als Senbis, Cumapol en Morssinkhof focussen zich al op maximale (up)recycling en biobased toepassingen.

 

Testruimte met apparatuur
De afgelopen jaren hebben verschillende Emmense plasticfabrikanten (waaronder Senbis, Cumapol en Morssinkhof) zich verenigd binnen het samenwerkingsverband SPIC. Met dit samenwerkingsverband willen ze bijdragen aan het versnellen van innovaties rond de vergroening van de plasticindustrie. De toekenning van de subsidie met een totale waarde van bijna 3 miljoen (een half miljoen van de provincie Drenthe, 2,5 miljoen door Brussel en een halve ton van de gemeente Emmen) komt daarin als geroepen. Met het geld wordt de komende periode geïnvesteerd in het creëren van een testruimte met state-of-the-art apparatuur op het Emmtec Industry & Businesspark. Gerard Nijhoving, algemeen directeur van Senbis en mede-eigenaar van SPIC Facilities, is dan ook erg blij met de toegezegde subsidie (die overigens pas definitief wordt goedgekeurd na toetsing op wet- en regelgeving door het SNN). Nijhoving: “Ik verwacht dat met de nieuwe testfaciliteit diverse duurzame plastics en plasticproducten ontwikkeld en geproduceerd gaan worden in Emmen. Vanuit die visie investeren wij als bedrijfsleven ook in deze ambitie en zijn we dankbaar dat de overheden dit ook zo zien en ondersteunen.”

 

Internationale aantrekkingskracht
Naast de innovaties die de testfaciliteit mogelijk maakt, zal ook de internationale aantrekkingskracht van het Chemical Cluster Emmen vergroten. Nijhoving: “Met ons initiatief SPIC en de ontwikkeling van de nieuwe testfaciliteit laten we zien wat we in huis hebben. De focus ligt op bioplasatics, recyclen en 3D printen. Thema’s die de komende jaren alleen maar verder zullen groeien en waar de belangstelling alleen maar groter voor wordt.”

 

Onderdeel van Chemport Europe
Chemical Cluster Emmen is samen met Chemical Cluster Delfzijl onderdeel van Chemport Europe. Beide clusters vullen elkaar aan, waarbij het Emmense cluster zich vooral richt op plastics en vezels. Gedeputeerde Henk Brink stelt: “Ik hecht grote waarde aan de samenwerking tussen beide clusters. Gezamenlijk maken ze het mogelijk dat Noord-Nederland zich internationaal onderscheidt als dé groene chemieregio van Europa”.

Categories: News

Bedrijfsleven Noord-Nederland wil met NHL Stenden verder innoveren in Smart Industry

Er is een groeiend tekort aan talent, kennis en kunde in de sector High Tech Systems & Materials (HTSM). Dit is voor NHL Stenden Hogeschool Emmen in samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid aanleiding geweest een Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing op te richten.

Studenten en experts gaan in dit Centre aan de slag met specifieke vraagstukken van het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld een 3D-composietprinter die constructieonderdelen kan printen die voorheen bestonden uit metaal, of een robot die kan zorgen voor automatisering van kunststoflassen. De uitkomsten daarvan moeten direct leiden tot innovaties in de bedrijven. Daarnaast helpt het Centre bedrijven om zich verder te ontwikkelen in de Smart Industry en worden studenten klaargestoomd voor een toekomst in deze sector. Onderwijs sluit hierdoor naadloos aan op de vraag van de regionale markt.

 

Handen ineen voor arbeidsmarkt Noord-Nederland

Onderwijs, bedrijven en overheid investeren in dit Centre of Expertise. Directe partners zijn Stevens Engineering, Dopple, KxA, Getech en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast hebben de provincie Drenthe en de gemeenten van de Dutch Techzone (Emmen, Hardenberg, Hoogeveen, Coevorden) een subsidie toegekend om de Drentse economie te blijven ontwikkelen tot een vitale, innovatieve regio. Het project wordt verder ondersteund door SNN, het Fieldlab Technologies Added, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, de Ondernemerskring Emmen & Techniek Sociëteit Zuidoost-Drenthe, Emmtec Industry & Businesspark en Engie.

Bron; www.dutchtechzone.nl

Categories: News

Noord-Nederland presenteert investeringsagenda voor grootschalige emissievrije waterstof

Bedrijven en overheden in Noord-Nederland willen de komende 12 jaar 2,8 miljard euro investeren in emissievrije waterstof. De deelnemende partijen verwachten de waterstof in 2030 grootschalig en rendabel te kunnen produceren, gebruiken en transporteren. Vorige week presenteerden ze hun ‘Integraal waterstofplan Noord-Nederland’ aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Bij de presentatie vroeg men Wiebes om een gedeelte van de onrendabele top van waterstofproductie te financieren.

 

Waterstof is geschikt als energiedrager en als duurzame grondstof voor de chemische industrie. Transport van waterstof is goedkoop, waardoor het over langere afstand kan worden getransporteerd. Doordat waterstof eenvoudig is op te slaan in grote volumes, kan het op elk moment worden aangewend.

 

In het waterstofplan worden grootschalige plannen voor productie, infrastructuur en gebruik van emissievrije waterstof weergegeven. Onder emissievrije waterstof verstaan de samenstellers waterstof die is geproduceerd met hernieuwbare elektriciteit of met aardgas in combinatie met CO2-afvang en -opslag.

 

De investeringsagenda bevat een schaalsprong, zodat de jaarlijkse productie van emissievrije waterstof een ordegrootte van miljarden m3 bereikt. 1 miljard m3 heeft een energie-inhoud van ongeveer 10,8 petajoule (PJ). Vervanging van een miljard m3 grijze waterstof door emissievrije bespaart ongeveer 600 kiloton CO2-uitstoot. Dit wordt bereikt door investeringen in productieclusters van groene waterstof, een productielocatie voor blauwe waterstof, waterstof- en CO2-infrastructuur en omzetting van bestaande industrie.

 

De investeerders achten de schaalsprong nodig voor kostenreductie in technologie en infrastructuur. Ze verwachten dat rendabele productie in 2030 mogelijk is. Tot 2024 is de onrendabele top gemiddeld 100 miljoen euro per jaar. De bedrijven willen zelf een deel top op zich te nemen en vragen het Rijk om een SDE+-achtige exploitatiesubsidie voor de rest.

 

Negentien partijen

Het plan is opgesteld door Avebe, BioMCN, EMMTEC services, Eneco, Engie, Equinor, ESD-SIC, Groningen Seaports, Lagerwey, NAM, Gasunie, Nedmag, Nouryon, Nuon/Vattenfall, Provincie Groningen, Shell, Suikerunie, Teijin Aramid en Waterbedrijf Groningen.

Categories: News

Regio investeert fors in excellent vakmanschap en hoogwaardige maakindustrie

Er is een groeiend tekort aan talent, kennis en kunde in de sector High Tech Systems & Materials. Daarom heeft NHL Stenden Hogeschool Emmen, in samenwerking met het bedrijfsleven en SNN, de Dutch TechZone gemeenten en de provincie Drenthe, een Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing opgericht.

 

Onderwijs sluit naadloos aan op vraag van de regionale markt
Studenten en experts gaan in het Centre of Expertise Smart Sustainable Manufacturing aan de slag met specifieke vraagstukken van het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld een 3D-composietprinter die constructieonderdelen kan printen die voorheen bestonden uit metaal, of een robot die kan zorgen voor automatisering van kunststoflassen. De uitkomsten daarvan moeten direct leiden tot innovaties in de bedrijven. Daarnaast helpt het Centre bedrijven om zich verder te ontwikkelen in de Smart Industry en worden studenten klaargestoomd voor een toekomst in deze sector. Onderwijs sluit hierdoor naadloos aan op de vraag van de regionale markt.

 

Handen ineen voor arbeidsmarkt Noord-Nederland
Onderwijs, bedrijven en overheid investeren in dit Centre of Expertise. Directe partners zijn Stevens Engineering, Dopple, KxA, Getech en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast hebben de provincie Drenthe en de gemeenten van de Dutch Techzone (Coevorden, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen) een subsidie toegekend om de Drentse economie te blijven ontwikkelen tot een vitale, innovatieve regio. Het project wordt verder ondersteund door SNN, het Fieldlab Technologies Added, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, de Ondernemerskring Emmen & Techniek Sociëteit Zuidoost-Drenthe, Emmtec Industry & Businesspark en Engie.

Categories: News

Chemical Cluster Emmen invests half a million in attracting business around green chemistry

Last Friday, 8 February, the province of Drenthe, the municipality of Emmen and the SUSPACC industrial network in Emmen signed a collaboration to boost the business in and around the Chemical Cluster Emmen. 'With the Chemical Cluster Emmen, Drenthe is among the top in Europe when it comes to the production of green plastics, composites, fibers and yarns. A unique position that we want to hold and strengthen in the coming years', according to deputy Henk Brink. 'By signing the collaboration, we show that we are actively working towards this in the coming period.'

 

Guido Rink: 'As a new alderman for the municipality of Emmen, since my appointment, I have seen that there are many developments in SMEs in the area of ​​green fiber chemistry. What is striking about this is that the companies reinforce each other here and work together on innovation. Companies look over their own interests and work from a common starting point. Recently, for example, by investing together in an innovative test factory for a revolutionary recycling technique for polyesters. '

 

Opportunities for entrepreneurs
In recent years, the SME in Emmen has taken significant steps towards innovation and cooperation in green chemistry. Smart bio-based applications have been worked on and new products are being made from recycled material. There is intensive cooperation with knowledge institutions and governments to accelerate innovation and to clear the way to the international market. Drenthe and Emmen have even created a special team for this, the Green Chemistry Task Force. And it is precisely these developments that offer opportunities for other companies to establish themselves in the Emmen cluster.

 

A shared goal
A special feature of the signing last Friday was the co-signing by the business network SUSPACC. Chairman of the board Bart Labrie. 'Within SUSPACC we represent the common interests of SMEs at local, regional, national and international level. In addition, we create collaborations between members and share knowledge. With the signing of the 'Circular Economy and Green Chemicals 2019' program together with the authorities, we show that we, as an SME, are not only actively involved, but also contribute financially to the goal of jointly expanding the further development of an international market. oriented bio-based and circular chemical cluster. '

 

Chemport Europe
The Chemical Cluster Emmen is part of Chemport Europe. The innovation ecosystem for chemicals and materials in the Northern Netherlands. The ambition of Chemport Europe is to be the first cluster in the Netherlands, and perhaps in Europe, with zero CO2 emissions and minimal environmental impact. With the official signing, the Chemical Cluster Emmen demonstrates that it actively contributes with dedication and an investment worth almost half a million euros.

 

Foto: Hansman Foto en Beeldwerk 

Categories: News

Solution plastic waste problem step closer

The demand for plastic continues to grow and with it the need to recycle plastic. According to a 2016 MacArthur Foundation report, the use of plastic will double in the next 20 years and even quadruple in 2050. The same report indicates that 40% of the worldwide produced plastic is intended for packaging and disposable products. Of this percentage, 32% end up in nature with all the consequences. The Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis also conducted research in 2017. This research showed that the collection of plastics does not or hardly yield anything for nature. The current collected plastic is often processed into a new raw material with a moderate quality, which has a limited shelf life and as a result often ends up on the dump or in an incinerator.

 

In search for an answer
Marco Brons, CTO of Cumapol in Emmen, is engaged in the recycling of polyester for various applications on a daily basis. For example, he has been working for a long time on the recycling of high-quality polyester. Until now this was still limited, since most plastic waste consists of a mix of all kinds of colored plastics and foils, for which the application possibilities are limited. Marco solved this by focusing primarily on recycling a relatively clean waste stream of clear and light blue PET bottles. Only in this way could he deliver the desired quality. Yet Marco kept looking for a better solution. Partly fueled by the discussion about plastic pollution and the negative consequences it has for nature, he continued to look for a way to improve recycling without sacrificing quality. A search whose solution has now come a lot closer.

 

Together you achieve more
In collaboration with the companies Morssinkhof, DSM-Niaga and DuFor Polyester Specialties that are also engaged in the search for sustainable solutions in the polyester chain, and the initiative Green PAC (a collaboration between the colleges NHL Stenden and Windesheim in the field of plastics ) Marco worked on the development of a new recycling technique. A technique that makes it possible to treat every type of polyester used, to remove the color and eventually to process it into a raw material that is just as good as new. And with success. We have now succeeded in recovering a raw material that can even be used in the food industry, where the highest demands are placed on plastics.

 

A sustainable cure
The technique that Marco has developed together with his partners has been given the name CuRe. CuRe stands for Cumapol Recycling and relates to finding the solution for the recycling of different and colored polyester waste streams. In addition, 'cure' also means remedy and / or sustainability. An appropriate name as part of the solution to reduce the plastic waste mountain and to deal with it more sustainably. Marco: "Our goal with our new technology is to recycle used polyester in such a way that it is suitable for demanding applications such as carpets, textiles and food packaging. In addition, with this new technique, we hope to make an important contribution to solving the worldwide problem of plastic waste. But that is not the only thing. In addition to this new recycling technique, we immediately looked at ways to make the technology as energy-efficient as possible, and we have also taken significant steps in this. For example, our technology uses only limited energy than mechanical recycling and less energy than other chemical recycling techniques and that is also a lot better for the environment. "

 

The next step
Next step for Marco is now to build a pilot plant. Marco: "Until now, we have only tested the technology on a small scale. With a pilot plant it is possible to prove the technical and financial sustainability of our new technology to the rest of the world. If everything goes according to plan, that will be upcoming summer. Here I must emphasize that we did not succeed without the cooperation with our partners. It is precisely through them that we have been able to accelerate the development of technology and the scale-up from lab to factory has come a lot closer. "

More information can be found via www.cumapol.nl

Categories: News

England under the spell of a sustainable Dutch entrepreneur

A bit nervous was entrepreneur Robert Milder when he presented his durable, circular furniture of plastic waste to a five-member jury of top entrepreneurs in the British TV program Dragons' Den. More than 3 million British watched the show were Robert spoke about his concept in the hope that one of the entrepreneurs would invest in it. And with success. The jury was so impressed by his concept, that four out of five entrepreneurs put a ready-made offer on the table.

 

Practical solution for a worldwide problem
Robert is CEO at Van de Sant Innovations in Emmen. The company specializes in furniture making and is involved in the development of furniture from stray plastic. Robert: "A few years ago I was on vacation on one of the Caribbean islands and while I was lying on the beach and looking around I saw plastic everywhere. I thought it was terrible and that was the time for me to do something about it. "
The period afterwards Robert worked on making furniture based on stray plastic. Robert: "The first year I started with the idea, I was mainly busy developing the product in such a way that it met all standards. I make design furniture and it is important that in addition to being strong and good, it is also sexy and elegant. "A year later there was a furniture line that met. And then it went pretty quickly. Robert: "You notice that society is working on it. Stray plastic and plastic soup are current topics. For example, at the end of 2018 the EU passed a law to ban single-use plasic in Europe by 2021 and everywhere people are trying to find ways to clean up and prevent stray rubbish. The concept of design furniture from stray plastic fits in well with that. "

 

Recognition and exposure
Robert asked for an amount of around £ 70,000, about 80,000 euros and in return he promised the jury 15% share in the company. All four jurors offered this amount, and there was even a discussion about who could offer something extra. However, there was only one where Robert had a good feeling about and who was satisfied with the proposed 15% share in the company. After a brief consideration, Robert chose her. It concerns the multimillionaire Deborah Meaden. A successful British entrepreneur. Robert: "We already have contact via email and telephone. Soon we will arrange a meeting with her to look at our business strategy and marketing. In that sense, we were not concerned about the money, but about the recognition and exposure that we have now received in the UK. That is of course great and offers us new opportunities in the Netherlands too. " Curious about the episode? Watch it here.

 

Categories: News

Dutch entrepreneur pitches for millions of English people

Sunday, January 13 is the moment of truth for Robert Milder. Then this Dutch founder and CEO of Van de Sant Innovations from Emmen enters the den of dragons, or rather Dragons Den. This successful TV show on BBC Two has been a favorite program in England for years with an average of 3 million viewers per episode. The program offers entrepreneurs the opportunity to realize their dream by pitching their plans to a five-member jury of top entrepreneurs. The best ideas are rewarded with a hefty financial injection. Pitching Robert does almost every day, but does he know how to convince the five "Dragons" of the need for durable furniture that prevents plastic waste, or does it also become a Brexit for him?

 

Stray plastic as raw material
The world is changing rapidly. Five years ago, plastic was still a highly appreciated packaging material, but now it is at the center of the global debate about the harmful effects in nature and especially in our oceans. The condition of the oceans in 2019 has never been so bad. Animals and plants are seriously threatened. To halt the amount of stray plastics, the European Union adopted a law by the end of 2018 that bans the use of disposable plastic by 2021, and global brandowners also openly publish their strategies to halt the use of disposable plastic and encourage recycling.
But shutting down the tap is only part of the solution. What to do with the 150 million tons of plastic waste that is already floating in the ocean? Van de Sant Innovations has developed a circular earnings model that uses both land and ocean stray plastic as a raw material for high-quality products, such as design furniture.

 

Circular production
Wood and textile elements are replaced by stray plastics, making Van de Sant Innovations furniture consist of 75 to even 90 percent circular plastic. This makes their products extremely suitable for re-manufacturing, so that the material can be used again and again and no materials are lost. It is clear that this method of circular production works. The Dutch company has built up an impressive track record in a short time with customers and partners such as National Geographic, US Government and the United Nations.

 

Making an impact
Van der Sant has the ambition to implement product innovations with new production techniques and blockchain technology, to expand the capacity and to make an even greater impact in solving the problem of stray plastics. The pitch in the English program offers opportunities to accelerate that ambition. Robert: "With our participation in Dragons Den we hope to take this next step. But whatever happens on Sunday after my pitch, I will continue my journey, just like people like Boyan Slat, to leave the world a bit cleaner for the many generations that follow."

 

Company with a mission
Van de Sant Innovations is a company with a mission. With its innovative production processes, the company hopes to turn the furniture industry upside down and to make an important contribution to stopping deforestation and plastic pollution. See the video below.

 

Categories: News

BioBTX en Teijin Aramid verkennen duurzame grondstof voor supervezel

Het Japanse bedrijf Teijin Aramid en het Nederlandse BioBTX werken aan een kunstvezel, die volledig is geproduceerd uit duurzame materialen. Het onderzoeksproject, dat op het puntstaat te beginnen, wordt financieel ondersteund door de provincies Drenthe, Groningen en door Chemport Europe. Teijin Aramid heeft onder meer vestigingen in Emmen en Delfzijl. Het initiatief draagt bij aan de vergroening van de industrie. Ook versterkt het de positie van het Noord-Nederlandse chemiecluster, ook welbekend onder de naam Chemport Europe. 

In Nederland worden onder de merknaam Twaron® supersterke vezels geproduceerd door Teijin Aramid. Het bedrijf is in Nederland onder andere gevestigd in Delfzijl en Emmen. De vezels worden wereldwijd toegepast in producten die sterker, lichter en duurzamer moeten zijn. Bijvoorbeeld in autobanden, luchtvrachtcontainers en beschermende kleding. Twaron® wordt momenteel gemaakt uit fossiele grondstoffen, waar nu nog geen duurzaam alternatief voor is. 
Teijin Aramid wil onderzoeken of het mogelijk is om van hun Twaron® vezel een zogeheten ‘biobased’ versie te produceren. Sitemanager Edward Groen: “Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor ons. We richten ons op verduurzaming van de keten door de toepassing van onze producten met een lichter gewicht en een langere levensduur maar willen ook de CO2-uitstoot van onze productie terugdringen. We focussen ons daar op de verlaging en verduurzaming van energiestromen. Daarnaast verkennen we ook de mogelijkheden om onze grondstoffen te vergroenen. Fantastisch om samen met een partner uit Groningen deze verkenning uit te voeren.”


BioBTX

Voor het gebruik van groene grondstof werkt Teijin Aramid samen met het Groningse bedrijf BioBTX. Dit bedrijf heeft een duurzame technologie ontwikkeld die hernieuwbare grondstoffen, zoals biomassa en restproducten, kan omzetten naar chemische grondstoffen, met name benzeen, tolueen en xyleen (BTX). Met de technologie van BioBTX is het mogelijk deze zogeheten aromaten op een duurzame manier te produceren en zo een aanzienlijke verlaging van CO2-uitstoot te bereiken. Onlangs heeft BioBTX een proeffabriek voor de productie van aromaten geopend op de Zernike Campus in Groningen. Op basis van deze aromaten maakt het Groninger chemiebedrijf Syncom specifieke bouwstenen. In het Research Centrum van Teijin Aramid in Arnhem worden vervolgens het polymeer en het garen gemaakt op basis van de processen in Delfzijl en Emmen.  Directeur Pieter Imhof van BioBTX reageert enthousiast. “We hebben al eerder laten zien dat het technisch gezien mogelijk is bio-gebaseerde BTX en polyester te maken. Via dit traject met het gerenommeerde Teijin Aramid willen we nu ook aantonen dat het prima als grondstof kan dienen voor hoogwaardige toepassingen, waaraan strenge kwaliteitseisen worden gesteld”! 

Innovatie en banen 
Gedeputeerden Henk Brink van de provincie Drenthe en Patrick Brouns van de provincie Groningen zijn verheugd met dit initiatief. Brink geeft aan dat dit een mooie innovatie is voor de regio. “Teijin Aramid is natuurlijk een wereldspeler met Twaron® en heeft alleen al in het Noorden bijna 1.000 mensen in dienst. Mocht deze biovariant inderdaad succesvol geïmplementeerd worden, dan is dat goed voor ons milieu en de werkgelegenheid. Dit project is een eerste aanzet daartoe”. Gedeputeerde Patrick Brouns laat weten dat hij zich verheugt op de kansen voor nieuwe banen die dergelijke initiatieven met zich meebrengen en de  verduurzaming die hiermee gepaard gaat. “We kunnen niet langer onze ogen sluiten. Ons klimaat staat onder druk en we zullen met ons allen moeten werken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het is goed te zien dat de chemische industrie haar verantwoordelijkheid neemt”.

Chemport Europe
Met  het initiatief van Tejin Aramid en BioBTX wordt ook de positie van Chemport Europe verder versterkt. Projectmanager Errit Bekkering van Chemport Europe stelt: “Noord-Nederland is inmiddels een belangrijke  groene chemieregio, ook internationaal gezien. Dit samenwerkingsproject tussen Teijin Aramid en BioBTX is daar een prachtige bevestiging van”. Ook is hij positief over de ondersteuning door de provincies Drenthe én Groningen. Teijin Aramid heeft vestigingen in Delfzijl en in Emmen. Bij een succesvol verloop van deze proef zullen beide vestigingen profiteren. “Het is dan ook goed om te zien dat dit herkend wordt door beide provinciale besturen”, aldus Bekkering. Ook Groen en Imhof zijn de provincies en Chemport Europe erkentelijk. “Zonder deze financiële steun hadden we dit initiatief waarschijnlijk niet van de grond gekregen”, aldus beide ondernemers.

Categories: News

Aftermovie Behind the scenes @Emmen van de VNCI online

Op vrijdag 5 oktober 2018 was de Koninklijke VNCI in Emmen om te laten zien hoe Chemical Cluster Emmen hard werkt aan innovatie & duurzaamheid. De nadruk lag op de chemische industrie van kunststoffen, vezels, garens en composieten. Chemical Cluster Emmen nam de deelnemers mee op reis en liet zien dat het hier al volop gebeurt. Zo waren er bedrijfsbezoeken bij Morssinkhof Plastics, Senbis, Cumapol en Emmtec lab en hield Teijin Aramid een presentatie over het verduurzamen van hun ketens.

 

Het middagprogramma stond in het teken van kennisdeling met het MBO en HBO. DC Tech van Drenthe College en Green PAC van NHL Stenden liet zien dat de samenwerking tussen ondernemers en onderwijs hier erg goed werkt en bijdraagt aan innovatie en verduurzaming. Het programma werd afgesloten bij WILDLANDS waar de deelnemers konden dineren en netwerken.

 

Bekijk de aftermovie:

Categories: News
en_USEnglish
nl_NLDutch en_USEnglish