Nederlands-Duitse project ‘Agrobiopolymeren’ succesvol

Met biologisch afbreekbare kunststoffen de toekomst in. Dat doel heeft het Nederlands-Duitse project “Agrobiopolymeren”.
In het kader van het “Biobased Business Event Emmen” vond ook de slotbijeenkomst plaats van het “Agrobiopolymeren”-project. De conclusie van de organisatoren is positief, ze maakten echter ook duidelijk dat het “niet alleen een terugblik is, maar tegelijkertijd ook een blik vooruit op meer uitdagingen”, zoals Dr. Marie-Luise Rottmann-Meyer van het 3N-Kompetenzzentrum in Werlte benadrukte.

INTERREG
3N behoort tot de 30 Nederlandse en Duitse organisaties en ondernemingen die deelnemen aan het project. De Eems Dollard Regio (EDR) geeft als lead partner leiding bij de afwikkeling van het project. “Agrobiopolymeren” wordt in het kader van het Europeese INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland mede gefinancierd met middelen uit het “Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling” (EFRO), het Rijk, de Provincie Drenthe en de deelstaat Niedersachsen.

Natuurvezel
In 17 deelprojecten werden bijvoorbeeld nieuwe materialen ontwikkeld uit biologisch afbreekbare kunststoffen of het toepassen van natuurvezels (bijv. in biocomposieten) onderzocht. Bovendien stond de productie van afbreekbare verpakkingen, het ontwikkelen van bouw- en isolatiemateriaal op basis van hennep en het verbeteren van het winnen van restvezels en grondstoffen centraal binnen het project. Door de intensieve samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners ontstond een grensoverschrijdend netwerk wat betreft het gebruik van biopolymeren met een goede basis biedt voor een vervolgproject.

Non-Food sector
In de nieuwe subsidieperiode van het INTERREG-programma moet met steun van EU-middelen worden gestart met het project “Bio-economie in de Non-Food-sector”. Thema’s zijn onder andere het ontwikkelen van meer nieuwe materialen en innovatieve producten alsmede het produceren van biobased producten voor de woningbouw. Daarnaast wordt gestreefd om de kennistransfer tussen de betrokken bedrijven, hogescholen en publieke instellingen verder te verbeteren. “We hebben al laten zien dat we door grensoverschrijdende samenwerking in het gebied van de Eems Dollard Regio uitstekende resultaten kunnen boeken op het gebied van bio-economie. Het project “Agrobiopolymeren” was een enorme stap. Nu volgt de volgende ontwikkelingsfase. Het gaat er om nieuwe commerciële ideeën te ontwikkelen. Daarbij zullen we niet alleen grensoverschrijdend, maar ook themaoverstijgend samenwerken”, aldus Dr. Marie-Luise Rottmann-Meyer. Dat de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van agrobiopolymeren en bio-economie een grote rol speelt bleek tijdens het forum van het “Biobased Business Event Emmen”.

Grensoverschrijdende samenwerking
De presentator van een radioprogramma enquêteerde de 400 gasten van de bijeenkomst en poneerde diverse theses. Tijdens de these “Wij hebben grensoverschrijdende samenwerking nodig voor een succesvolle toekomst op het gebied van bio-economie” stemden alle gasten unaniem in. “Een duidelijk signaal”, vond ook wethouder van de Gemeente Emmen en EDR-bestuurslid Bouke Arends. Tijdens zijn openingstoespraak bij het “Biobased Business Event” wees hij op de voortrekkersrol van de regio. “We zijn koploper binnen de sector Groene Chemie. En we hebben ook door de grensoverschrijdende samenwerking de kans om deze sterke positie nog meer te versterken en uit te breiden.”

Foto: Eems Dollard Regio (EDR)