API gaat verder als Senbis Polymer Innovations B.V.

Met ingang van 1 januari 2017 zal Applied Polymer Innovations (API) haar activiteiten met een nieuwe eigenaar voortzetten onder de naam Senbis Polymer Innovations B.V.

In de afgelopen jaren heeft API, naast het verstrekken van R&D-diensten, met succes de opbouw van het spin-off bedrijf Innofil3D gerealiseerd. Innofil3D is uitgegroeid tot een toonaangevende producent van monofilamenten voor 3D-printing. Dit nieuw marktsegment heeft een groot potentieel en vereist focus en verdere investeringen. Voor API bestond echter de ambitie om een grotere markt te bereiken en om diensten uit te breiden. Daarnaast herkende API nieuwe spin-off mogelijkheden die nieuwe inspanningen en investeringen vergen. De splitsing van de twee bedrijven en de eigenaar was dan ook een logische keuze.

De nieuwe eigenaren van Senbis Polymer Innovations zijn twee lokale ondernemers, de heer Gerard Nijhoving en de heer Wilfred Hadders. Gerard Nijhoving werkte de afgelopen jaren als business developer op het gebied van zowel duurzame materialen en energie. Wilfred Hadders is een ervaren ondernemer en de directeur van Sunoil Biodiesel. Beide eigenaren hebben met succes samengewerkt aan verschillende projecten en zijn enthousiast om de Senbis Polymer Innovations verder te ontwikkelen.

Senbis Polymer Innovations blijft zich richten op polymeeronderzoek en daaraan gerelateerde diensten en de personele bezetting blijft hetzelfde. De nieuwe eigenaren hebben veel vertrouwen in de technisch directeur Bas Krins die meer dan 30 jaar R&D ervaring heeft op dit gebied. Krins blijft eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde diensten. Deze diensten kunnen worden ingedeeld in consultancy, laboratoriumanalyses, proeffabriek diensten en de productie van speciale producten (garens en vezels). Daarnaast wordt bij Senbis samen met andere partners onderzoek gedaan naar nieuwe spin-off activiteiten. Een voorbeeld van een dergelijk initiatief is de ontwikkeling van een volledig composteerbaar polymeer (PLA) garen voor de tuinbouw. In de afgelopen jaren heeft het team veel kennis ontwikkeld over toepassingen voor verschillende biopolymeren en is voortdurend bezig met het ontdekken van nieuwe mogelijkheden.

Meer informatie over de diensten van Senbis Polymer Innovations is te vinden op de nieuwe website: www.senbis.com