Gratis cursus over Biobased Economy

Een economie die draait op biomassa als grondstof. Dat is volgens velen de toekomst. Hoe die toekomst te bewerkstelligen is, kan iedereen vanaf februari gratis leren in de online cursus van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE). Dit is een samenwerking van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.

CoE BBE organiseert vanaf februari de eerste Massive Open Online Course (MOOC) op hbo-niveau in Nederland. Gedurende 8 weken komen verschillende onderdelen van de biobased economy aan bod. De reeks besteedt onder andere aandacht aan bio-raffinage, voedingsstoffen, biopolymeren, bio-energie, de relatie met mondiale (milieu)problemen, verschillende sociaal-economische factoren die de overgang beïnvloeden en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De MOOC Biobased Economy Introduction is voor iedereen toegankelijk en met name interessant voor hbo-studenten, docenten en professionals. De cursus is Engelstalig, maar wel Nederlands ondertiteld.

Praktijkvoorbeelden
De cursus bestaat uit online colleges door docenten en lectoren, oefeningen, presentaties door interessante gastsprekers en discussies. Biobased activiteiten van bedrijven worden belicht in een serie praktijkfilms. Ook wordt met gerichte (groeps)opdrachten de collectieve denkkracht van de deelnemers gebundeld.

De biobased economy is een speerpunt in de economische ontwikkeling van meerdere provincies in Nederland. Het vervult een hoofdrol in de duurzame ontwikkeling van Nederland en is een gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over de MOOC Biobased Economy Introduction staat op de website van het CoE BBE

Foto: van Avans.nl

Geef een reactie