Koningspaar bezoekt Stenden Hogeschool Emmen in Green PAC regio

Op dinsdag 17 februari brengen Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima een streekbezoek aan de Veenkoloniën in de provincies Groningen en Drenthe. Tijdens het bezoek zullen de Koning en de Koningin de Stenden Hogeschool in Emmen aandoen. De rol van het hoger beroepsonderwijs in de sociaal-economische ontwikkeling van Oost Drenthe staat centraal tijdens het koninklijke bezoek. Dit meldt het Koninklijk Huis.

Bedrijven, overheden, inwoners en onderwijsinstellingen werken samen om de Veenkoloniën verder te versterken. De rol die Stenden Hogeschool speelt in de ontwikkeling van deze Euregio wordt belicht tijdens het bezoek van het koninklijke echtpaar. Oost Drenthe is door haar ligging een belangrijke handelspartner van Duitsland. Het gebied staat bekend om haar technische en haar chemische industrie. Het onderwijsaanbod van Stenden Hogeschool is zo georganiseerd dat het zoveel mogelijk aansluit bij de regionale behoefte aan hoger onderwijs.  Nationale en internationale studenten van Stenden Hogeschool werken via toegepaste wetenschap aan de ontwikkeling van biocomposieten o.a. binnen het samenwerkingsverband Green PAC. Tijdens hun bezoek zullen studenten de Koning en de Koningin hierover vertellen aan de hand van praktijkvoorbeelden. De studenten hebben bijvoorbeeld een brug geconstrueerd uit biocomposieten. Een ander thema dat tijdens de dag aan bod komt is ‘van basisschool tot Master Polymer Engineering‘. De Koning en de Koningin zullen met leerlingen van een basisschool, het middelbaar onderwijs en pabo-studenten spreken over hoe belangstelling voor techniek in het onderwijs gestimuleerd kan worden. Het bezoek wordt afgesloten met een speech van de burgemeester op het Ondernemersplein van de hogeschool.

Geef een reactie