Innovatiemakelaar Maarten Goddijn vergroot kansen voor biobased agribusiness in Drenthe

Maarten

De provincie Drenthe en Greenlincs hebben Maarten Goddijn aangesteld als innovatiemakelaar voor biobased agribusiness. Sinds maart dit jaar zet Goddijn zich in om ondernemers in deze sector verder te helpen waar het gaat om biobased innovatie. Goddijn: ‘Vanuit mijn achtergrond heb ik ruime ervaring in het begeleiden van ondernemingen die bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe businesscases. Door mijn inzet als innovatiemakelaar voor biobased agribusiness in Drenthe, wil ik bijdragen aan de gewenste groeiambitie van de provincie Drenthe op dit gebied.’

Goddijn ziet het als een uitdaging om kansen in de sector te signaleren en te benutten. Goddijn: ‘In mijn rol als innovatiemakelaar zie ik een belangrijke taak om businesscases vroegtijdig te signaleren, te versterken en uiteindelijk te verzilveren in de vorm van een succesvol businessmodel.’ Door het bij elkaar brengen van de juiste partijen, het meedenken, het afstemmen van vraag en aanbod én de inzet van zijn brede netwerk is Goddijn ervan overtuigd dat hij kan bijdragen aan het verder brengen van de sector.

De komende periode is Goddijn druk bezig met het in kaart brengen van verschillende businesscases. Op basis daarvan is het de bedoeling dat hij de bedrijven die met deze cases bezig zijn ondersteunt bij de uitwerking van hun plannen, zodat ze daadwerkelijk levensvatbaar worden.

Bent u zelf bezig met het opzetten van een biobased businesscase in de Agribusiness, of heeft u het voornemen dit te gaan doen, én bent u werkzaam op het brede terrein van Agribusiness, neem dan vrijblijvend contact op met Maarten Goddijn. Zijn contact gegevens treft u hier.