PlantPaal: Duurzame walbeschoeiing, noodzaak en primeur in Drenthe

De waterschappen Reest en Wieden, Hunze en Aa’s en Vechtstromen hebben in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het bedrijf Millvison en Stenden Hogeschool Emmen een uniek en groen product voor walbeschoeiing ontwikkeld. Deze milieuvriendelijke vorm van walbeschoeiing wordt gemaakt van bermmaaisel en heet Plantpaal. Op woensdag 4 maart om 13.30 uur sloeg Ard van der Tuuk, gedeputeerde van de Provincie Drenthe, de eerste Plantpaal in de grond. Dit gebeurde in een zijtak van het Oranjekanaal aan de Holsdiek in Orvelte. Als pilot wordt hier 30 meter hardhouten walbeschoeiing vervangen door duurzame beschoeiing van Plantpaal.

De drie waterschappen maaien ieder jaar 800.000 kilo gras langs de walkanten. Voorheen bleef het maaisel liggen langs de kant en hier kregen de waterschappen niets voor terug. Halverwege vorig jaar werd de samenwerking gezocht met het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) om te kijken naar mogelijkheden om dit groene afval opnieuw te gebruiken als grondstof. De Kamer van Koophandel bracht de waterschappen aan tafel met het bedrijf Millvision uit Waalwijk. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het bedenken van innovatieve en duurzame productiesystemen en zo ontstond het product Plantpaal. Dit duurzame product kan op termijn het (maai)werk van de waterschappen goedkoper maken, waardoor ook de belastingbetaler profiteert.

De Kamer van Koophandel (KvK) is de verbinder in het project en heeft een cruciale rol gespeeld in het bij elkaar brengen van de verschillende partijen: waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De Kamer van Koophandel wil het MKB ondersteunen en stimuleren. Vanuit deze gedachte heeft de KvK, in opdracht van de Provincie Drenthe en in samenwerking met de NOM, het TOPprogramma Drenthe ontwikkeld. De Kamer van Koophandel wil de ontwikkeling van de regionale economie stimuleren door Drentse ondernemers vooruit te helpen met vernieuwing en groei. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Drenthe. In het TOPprogramma is er ruimte om Drentse ondernemers bij het project Plantpaal te betrekken. Er zijn al verschillende Drentse bedrijven bezig met bijvoorbeeld het maaien en het fabriceren van de pallets voor de palen.

Het unieke product Plantpaal is hét voorbeeld van groene chemie in de praktijk. Dit is heel interessant voor studenten van de Stenden Hogeschool in Emmen. Zij krijgen de mogelijkheid om te werken met grondstoffen uit eigen regio, die in de transitie naar groene chemie steeds belangrijker worden. Het komend jaar houden de studenten zelf in de gaten via onderzoek hoe de palen zich houden in en boven water. De palen zouden een levensduur moeten hebben van 25 jaar.

Het project wordt gefinancierd door de drie waterschappen en ondersteund door een financiële bijdrage vanuit de Provincie Drenthe.

Foto: Noordtij