Koningspaar bezoekt Stenden Hogeschool Emmen in Green PAC regio

Op dinsdag 17 februari brengen Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima een streekbezoek aan de Veenkoloniën in de provincies Groningen en Drenthe. Tijdens het bezoek zullen de Koning en de Koningin de Stenden Hogeschool in Emmen aandoen. De rol van het hoger beroepsonderwijs in de sociaal-economische ontwikkeling van Oost Drenthe staat centraal tijdens het koninklijke bezoek. Dit meldt het Koninklijk Huis.

Bedrijven, overheden, inwoners en onderwijsinstellingen werken samen om de Veenkoloniën verder te versterken. De rol die Stenden Hogeschool speelt in de ontwikkeling van deze Euregio wordt belicht tijdens het bezoek van het koninklijke echtpaar. Oost Drenthe is door haar ligging een belangrijke handelspartner van Duitsland. Het gebied staat bekend om haar technische en haar chemische industrie. Het onderwijsaanbod van Stenden Hogeschool is zo georganiseerd dat het zoveel mogelijk aansluit bij de regionale behoefte aan hoger onderwijs.  Nationale en internationale studenten van Stenden Hogeschool werken via toegepaste wetenschap aan de ontwikkeling van biocomposieten o.a. binnen het samenwerkingsverband Green PAC. Tijdens hun bezoek zullen studenten de Koning en de Koningin hierover vertellen aan de hand van praktijkvoorbeelden. De studenten hebben bijvoorbeeld een brug geconstrueerd uit biocomposieten. Een ander thema dat tijdens de dag aan bod komt is ‘van basisschool tot Master Polymer Engineering‘. De Koning en de Koningin zullen met leerlingen van een basisschool, het middelbaar onderwijs en pabo-studenten spreken over hoe belangstelling voor techniek in het onderwijs gestimuleerd kan worden. Het bezoek wordt afgesloten met een speech van de burgemeester op het Ondernemersplein van de hogeschool.

Gratis cursus over Biobased Economy

Een economie die draait op biomassa als grondstof. Dat is volgens velen de toekomst. Hoe die toekomst te bewerkstelligen is, kan iedereen vanaf februari gratis leren in de online cursus van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE). Dit is een samenwerking van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.

CoE BBE organiseert vanaf februari de eerste Massive Open Online Course (MOOC) op hbo-niveau in Nederland. Gedurende 8 weken komen verschillende onderdelen van de biobased economy aan bod. De reeks besteedt onder andere aandacht aan bio-raffinage, voedingsstoffen, biopolymeren, bio-energie, de relatie met mondiale (milieu)problemen, verschillende sociaal-economische factoren die de overgang beïnvloeden en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De MOOC Biobased Economy Introduction is voor iedereen toegankelijk en met name interessant voor hbo-studenten, docenten en professionals. De cursus is Engelstalig, maar wel Nederlands ondertiteld.

Praktijkvoorbeelden
De cursus bestaat uit online colleges door docenten en lectoren, oefeningen, presentaties door interessante gastsprekers en discussies. Biobased activiteiten van bedrijven worden belicht in een serie praktijkfilms. Ook wordt met gerichte (groeps)opdrachten de collectieve denkkracht van de deelnemers gebundeld.

De biobased economy is een speerpunt in de economische ontwikkeling van meerdere provincies in Nederland. Het vervult een hoofdrol in de duurzame ontwikkeling van Nederland en is een gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over de MOOC Biobased Economy Introduction staat op de website van het CoE BBE

Foto: van Avans.nl

Proefboerderij ‘t Kompas Valthermond innovatiecentrum voor initiatief Landbouw Veenkoloniën

Proefboerderij ‘t Kompas, van de WUR, in Valthermond, voorheen onderdeel van KANON (Kenniscentrum Agro Noordoost Nederland), huisvest sinds kort het initiatief Innovatie Veenkoloniën. Dit initiatief is opgericht naar aanleiding van de Agenda voor de Veenkoloniën.
Enige tijd geleden is KANON opgegaan in het initiatief Innovatie Veenkolonieën. De keus om KANON hier onder te brengen komt voort uit de gedachte om de krachten te bundelen.Innovatie Veenkoloniën is in 2013 gestart en moet boeren helpen om in de toekomst te werken zonder steun van de overheid. Hiervoor worden verschillend projecten opgestart. Daarnaast is in proefboerderij ’t Kompas al jaren veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties in de landbouw. Door Innovatie Veenkoloniën onder te brengen bij de boerderij kan de WUR nog meer gaan samenwerken en wordt de functie van ‘t Kompas als innovatiecentrum verder versterkt.