Categorie: Nieuws

Online cursus biobased economy voor 5 en 6 vwo

In een zes weekse cursus, bedoeld voor leerlingen in 5 en 6 vwo, komen de basics van de biobased economy langs en vertellen wetenschappers van Wageningen Universiteit hoe hun onderzoek bijdraagt aan een meer duurzame samenleving, waarin de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen enorm vermindert.

Dat fossiele grondstoffen een keer opraken, dat weten we al een tijd. De vraag is: hoe kunnen we het gebruik ervan vervangen? Met zonne- en windenergie alleen kom je er niet; daarmee kun je geen plastics, chemicaliën en bijvoorbeeld hulpstoffen voor medicijnen maken. De online collegereeks ‘Op naar een biobased samenleving’ trekt je de wereld van de biobased economy in, waar hernieuwbare, duurzame grondstoffen op basis van biomassa de dienst uitmaken.

Inschrijven
Leerlingen (en alle andere geïnteresseerden) kunnen zich vanaf nu op www.cursio.nl inschrijven voor deze MOOC.

Categories: Nieuws

Nederlands-Duitse project ‘Agrobiopolymeren’ succesvol

Met biologisch afbreekbare kunststoffen de toekomst in. Dat doel heeft het Nederlands-Duitse project “Agrobiopolymeren”.
In het kader van het “Biobased Business Event Emmen” vond ook de slotbijeenkomst plaats van het “Agrobiopolymeren”-project. De conclusie van de organisatoren is positief, ze maakten echter ook duidelijk dat het “niet alleen een terugblik is, maar tegelijkertijd ook een blik vooruit op meer uitdagingen”, zoals Dr. Marie-Luise Rottmann-Meyer van het 3N-Kompetenzzentrum in Werlte benadrukte.

INTERREG
3N behoort tot de 30 Nederlandse en Duitse organisaties en ondernemingen die deelnemen aan het project. De Eems Dollard Regio (EDR) geeft als lead partner leiding bij de afwikkeling van het project. “Agrobiopolymeren” wordt in het kader van het Europeese INTERREG IV A-programma Deutschland-Nederland mede gefinancierd met middelen uit het “Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling” (EFRO), het Rijk, de Provincie Drenthe en de deelstaat Niedersachsen.

Natuurvezel
In 17 deelprojecten werden bijvoorbeeld nieuwe materialen ontwikkeld uit biologisch afbreekbare kunststoffen of het toepassen van natuurvezels (bijv. in biocomposieten) onderzocht. Bovendien stond de productie van afbreekbare verpakkingen, het ontwikkelen van bouw- en isolatiemateriaal op basis van hennep en het verbeteren van het winnen van restvezels en grondstoffen centraal binnen het project. Door de intensieve samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners ontstond een grensoverschrijdend netwerk wat betreft het gebruik van biopolymeren met een goede basis biedt voor een vervolgproject.

Non-Food sector
In de nieuwe subsidieperiode van het INTERREG-programma moet met steun van EU-middelen worden gestart met het project “Bio-economie in de Non-Food-sector”. Thema’s zijn onder andere het ontwikkelen van meer nieuwe materialen en innovatieve producten alsmede het produceren van biobased producten voor de woningbouw. Daarnaast wordt gestreefd om de kennistransfer tussen de betrokken bedrijven, hogescholen en publieke instellingen verder te verbeteren. “We hebben al laten zien dat we door grensoverschrijdende samenwerking in het gebied van de Eems Dollard Regio uitstekende resultaten kunnen boeken op het gebied van bio-economie. Het project “Agrobiopolymeren” was een enorme stap. Nu volgt de volgende ontwikkelingsfase. Het gaat er om nieuwe commerciële ideeën te ontwikkelen. Daarbij zullen we niet alleen grensoverschrijdend, maar ook themaoverstijgend samenwerken”, aldus Dr. Marie-Luise Rottmann-Meyer. Dat de Nederlands-Duitse samenwerking op het gebied van agrobiopolymeren en bio-economie een grote rol speelt bleek tijdens het forum van het “Biobased Business Event Emmen”.

Grensoverschrijdende samenwerking
De presentator van een radioprogramma enquêteerde de 400 gasten van de bijeenkomst en poneerde diverse theses. Tijdens de these “Wij hebben grensoverschrijdende samenwerking nodig voor een succesvolle toekomst op het gebied van bio-economie” stemden alle gasten unaniem in. “Een duidelijk signaal”, vond ook wethouder van de Gemeente Emmen en EDR-bestuurslid Bouke Arends. Tijdens zijn openingstoespraak bij het “Biobased Business Event” wees hij op de voortrekkersrol van de regio. “We zijn koploper binnen de sector Groene Chemie. En we hebben ook door de grensoverschrijdende samenwerking de kans om deze sterke positie nog meer te versterken en uit te breiden.”

Foto: Eems Dollard Regio (EDR)

Categories: Nieuws

Biobased Business Event Emmen groot succes

Drenthe is een serieuze speler in de ontwikkeling naar de Biobased Economy. Op dinsdag 17 maart vond de eerste editie van het Biobased Business Event Emmen plaats. Zo’n 400 bezoekers zagen de concrete producten die de Biobased Economy al voort brengt. Het Biobased Business Event Emmen richtte zich op ondernemers werkzaam in de groene chemie, waaronder producenten van garens, vezels, kunststoffen en bio-composieten.

Gedeputeerde van de provincie Drenthe Ard van der Tuuk: ‘Wij hebben werk gemaakt van de Biobased Economy, nu gaan we werk maken mét de Biobased Economy. Deze dag is de hefboom! Drenthe heeft een drive om met de behaalde successen werkgelegenheid te creëren. Het is belangrijk dat partijen elkaar weten te vinden, dit Event brengt businesscases verder.’

Ivo Verdonkschot, directeur Emmtec Industry & Businesspark van Nuon: ‘Vanuit Emmtec zijn wij erg trots op het feit dat we gastheer zijn van het Biobased Business Event Emmen. We zitten in het hart van de Chemie en laten op deze manier zien welke mogelijkheden wij allemaal bieden voor bedrijven werkzaam in de Groene Chemie.’ Het doel van dit event is om ervoor te zorgen dat partijen zich gezamenlijk inzetten voor het versterken van deze regio. Met onderwijsinstellingen in het MBO HBO en WO en diverse onderzoeksmogelijkheden, zoals de COCI locatie op het Emmtec terrein, heeft de regio Emmen een toppositie in de Groene Chemie bemachtigd.

Het Biobased Business Event Emmen vond plaats op het Emmtec Industry & BusinessPark Emmen, in een voormalig nylongarenfabriek. Wethouder Bouke Arends: ‘Ik vind het prachtig dat we dit event op deze locatie hebben georganiseerd. In industrieel erfgoed laten we zien wat de toekomst is binnen de groene chemie. Wij zij de koploper in de groene chemie, en dat laten wij hier zien.’

Op de beursvloer toonden 35 standhouders hun concrete producten. Op het Onderwijsplein ontmoetten de ondernemers hun werknemers van de toekomst. Het Bio-composietenprogramma ging in op de toepasbaarheid van bio-composieten in de bouw. De bedrijvigheid werd gestimuleerd met matchmakinggesprekken en in acht unieke showcases werden de nieuwste ontwikkelingen getoond. Ook Duitse en Belgische bedrijven en onderwijsinstellingen waren vertegenwoordigd op het event. De nadruk op samenwerking en kennisuitwisseling stond daarbij centraal.

Het Biobased Business Event Emmen is een initiatief van: Green PAC, Marketing Regio Emmen, Gemeente Emmen, Emmtec Industry & Businesspark, Provincie Drenthe, Eems Dollard Regio/INTERREG, Ministerie van Economische Zaken, Niedersächsische Staatskanzlei, Stenden Hogeschool, Drenthe College, Kamer van Koophandel, Drents Ondernemer, Noordtij, KNN, Greenlincs

 

Categories: Nieuws

Special in Dagblad van het Noorden in het kader van Groene Chemie Drenthe

Op dinsdag 17 maart vond de eerste editie plaats van het Biobased Business Event Emmen. Het event was een groot succes! Met meer dan 400 ondernemers, 60 studenten en 35 showcases werd het event zeer goed bezocht. In het kader van het event heeft het Dagblad van het Noorden dezelfde dag een special uitgegeven rond het thema Groene Chemie in Drenthe. De special kunt u hier nalezen.

Categories: Nieuws

PlantPaal: Duurzame walbeschoeiing, noodzaak en primeur in Drenthe

De waterschappen Reest en Wieden, Hunze en Aa’s en Vechtstromen hebben in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het bedrijf Millvison en Stenden Hogeschool Emmen een uniek en groen product voor walbeschoeiing ontwikkeld. Deze milieuvriendelijke vorm van walbeschoeiing wordt gemaakt van bermmaaisel en heet Plantpaal. Op woensdag 4 maart om 13.30 uur sloeg Ard van der Tuuk, gedeputeerde van de Provincie Drenthe, de eerste Plantpaal in de grond. Dit gebeurde in een zijtak van het Oranjekanaal aan de Holsdiek in Orvelte. Als pilot wordt hier 30 meter hardhouten walbeschoeiing vervangen door duurzame beschoeiing van Plantpaal.

De drie waterschappen maaien ieder jaar 800.000 kilo gras langs de walkanten. Voorheen bleef het maaisel liggen langs de kant en hier kregen de waterschappen niets voor terug. Halverwege vorig jaar werd de samenwerking gezocht met het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) om te kijken naar mogelijkheden om dit groene afval opnieuw te gebruiken als grondstof. De Kamer van Koophandel bracht de waterschappen aan tafel met het bedrijf Millvision uit Waalwijk. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het bedenken van innovatieve en duurzame productiesystemen en zo ontstond het product Plantpaal. Dit duurzame product kan op termijn het (maai)werk van de waterschappen goedkoper maken, waardoor ook de belastingbetaler profiteert.

De Kamer van Koophandel (KvK) is de verbinder in het project en heeft een cruciale rol gespeeld in het bij elkaar brengen van de verschillende partijen: waterschappen, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De Kamer van Koophandel wil het MKB ondersteunen en stimuleren. Vanuit deze gedachte heeft de KvK, in opdracht van de Provincie Drenthe en in samenwerking met de NOM, het TOPprogramma Drenthe ontwikkeld. De Kamer van Koophandel wil de ontwikkeling van de regionale economie stimuleren door Drentse ondernemers vooruit te helpen met vernieuwing en groei. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Drenthe. In het TOPprogramma is er ruimte om Drentse ondernemers bij het project Plantpaal te betrekken. Er zijn al verschillende Drentse bedrijven bezig met bijvoorbeeld het maaien en het fabriceren van de pallets voor de palen.

Het unieke product Plantpaal is hét voorbeeld van groene chemie in de praktijk. Dit is heel interessant voor studenten van de Stenden Hogeschool in Emmen. Zij krijgen de mogelijkheid om te werken met grondstoffen uit eigen regio, die in de transitie naar groene chemie steeds belangrijker worden. Het komend jaar houden de studenten zelf in de gaten via onderzoek hoe de palen zich houden in en boven water. De palen zouden een levensduur moeten hebben van 25 jaar.

Het project wordt gefinancierd door de drie waterschappen en ondersteund door een financiële bijdrage vanuit de Provincie Drenthe.

Foto: Noordtij

Categories: Nieuws

Rijk geïntresseerd in Drentse biobased producten

Biobased ontwikkeling draagt bij aan een economie waarin zuiniger met grondstoffen en energie wordt omgegaan. Zo worden in Drenthe landbouwproducten (of de resten hiervan) steeds vaker gebruikt als bouwsteen voor hoogwaardige producten en ter vervanging van producten die nu nog worden gemaakt uit aardolie. In dat kader bracht minister Schultz van Haegen (IenM) op maandag 23 februari een bezoek aan Emmen.

Concrete voorbeelden
De minister bezocht een aantal interessante en innovatieve producten die in belangrijke mate bijdragen aan de overgang van een op olie gebaseerde economie naar een economie gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Producten die (vaak in nauwe samenwerking) tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden tot stand zijn gekomen en prachtige voorbeelden die bijdragen aan het verder vergroenen van de markt. Zo heeft de machinefabriek Emmen, in een samenwerking met partijen uit het initiatief Green PAC, een voetgangersbrug ontwikkeld uit biocomposieten. Dit zijn natuurvezels, gebonden in een kunststof. De voetgangersbrug wordt voor het eerst gebruikt in de nieuwe Emmer dierentuin: Wildlands Adventure Zoo Emmen, die in 2016 wordt geopend. Het voordeel is dat de brug licht in gewicht is en dat geen beslag wordt gelegd op schaarse fossiele grondstoffen. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt bovendien dat de brug onderhoudsarm is. De voetgangersbrug is een opmaat naar bruggen die zwaardere lasten kunnen dragen, zoals personenauto’s. Hiermee wordt de biocomposietenbrug interessant voor het ministerie IenM als wegbeheerder van rijkswegen en waterwegen en voor de provinciale en gemeentelijke wegbeheerders.
Andere voorbeelden die aan de minister zijn getoond zijn een nieuwe generatie duurzame jachten van de Stichting Schone Golf, het beperken van watergebruik door land- en tuinbouw met behulp van GPS-netwerken door het Emmense bedrijf DACOM en de Plantpaal, een nieuwe vorm van oeverbescherming die wordt geproduceerd uit berm- en slootmaaisel.

Meer ruimte voor vergroening
De ondernemers hebben in een aansluitend gesprek met de minister en de Noordelijke bestuurders aangedrongen meer ruimte te bieden aan deze en andere vormen van vergroening. Dit sluit aan bij de Samenwerkingsagenda die de provincies en het ministerie van EZ onlangs hebben vastgesteld voor een gezamenlijke aanpak van innovatieondersteuning in het MKB.

Categories: Nieuws

Koningspaar bezoekt Stenden Hogeschool Emmen in Green PAC regio

No Comments

Op dinsdag 17 februari brengen Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima een streekbezoek aan de Veenkoloniën in de provincies Groningen en Drenthe. Tijdens het bezoek zullen de Koning en de Koningin de Stenden Hogeschool in Emmen aandoen. De rol van het hoger beroepsonderwijs in de sociaal-economische ontwikkeling van Oost Drenthe staat centraal tijdens het koninklijke bezoek. Dit meldt het Koninklijk Huis.

Bedrijven, overheden, inwoners en onderwijsinstellingen werken samen om de Veenkoloniën verder te versterken. De rol die Stenden Hogeschool speelt in de ontwikkeling van deze Euregio wordt belicht tijdens het bezoek van het koninklijke echtpaar. Oost Drenthe is door haar ligging een belangrijke handelspartner van Duitsland. Het gebied staat bekend om haar technische en haar chemische industrie. Het onderwijsaanbod van Stenden Hogeschool is zo georganiseerd dat het zoveel mogelijk aansluit bij de regionale behoefte aan hoger onderwijs.  Nationale en internationale studenten van Stenden Hogeschool werken via toegepaste wetenschap aan de ontwikkeling van biocomposieten o.a. binnen het samenwerkingsverband Green PAC. Tijdens hun bezoek zullen studenten de Koning en de Koningin hierover vertellen aan de hand van praktijkvoorbeelden. De studenten hebben bijvoorbeeld een brug geconstrueerd uit biocomposieten. Een ander thema dat tijdens de dag aan bod komt is ‘van basisschool tot Master Polymer Engineering‘. De Koning en de Koningin zullen met leerlingen van een basisschool, het middelbaar onderwijs en pabo-studenten spreken over hoe belangstelling voor techniek in het onderwijs gestimuleerd kan worden. Het bezoek wordt afgesloten met een speech van de burgemeester op het Ondernemersplein van de hogeschool.

Categories: Nieuws

Gratis cursus over Biobased Economy

No Comments

Een economie die draait op biomassa als grondstof. Dat is volgens velen de toekomst. Hoe die toekomst te bewerkstelligen is, kan iedereen vanaf februari gratis leren in de online cursus van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE). Dit is een samenwerking van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.

CoE BBE organiseert vanaf februari de eerste Massive Open Online Course (MOOC) op hbo-niveau in Nederland. Gedurende 8 weken komen verschillende onderdelen van de biobased economy aan bod. De reeks besteedt onder andere aandacht aan bio-raffinage, voedingsstoffen, biopolymeren, bio-energie, de relatie met mondiale (milieu)problemen, verschillende sociaal-economische factoren die de overgang beïnvloeden en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De MOOC Biobased Economy Introduction is voor iedereen toegankelijk en met name interessant voor hbo-studenten, docenten en professionals. De cursus is Engelstalig, maar wel Nederlands ondertiteld.

Praktijkvoorbeelden
De cursus bestaat uit online colleges door docenten en lectoren, oefeningen, presentaties door interessante gastsprekers en discussies. Biobased activiteiten van bedrijven worden belicht in een serie praktijkfilms. Ook wordt met gerichte (groeps)opdrachten de collectieve denkkracht van de deelnemers gebundeld.

De biobased economy is een speerpunt in de economische ontwikkeling van meerdere provincies in Nederland. Het vervult een hoofdrol in de duurzame ontwikkeling van Nederland en is een gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over de MOOC Biobased Economy Introduction staat op de website van het CoE BBE

Foto: van Avans.nl

Categories: Nieuws
nl_NLDutch
en_USEnglish nl_NLDutch